Topinkomens publieke sector verder aan banden

16 september 2015 | Door redactie

In de begroting voor 2016 van het ministerie van Binnenlandse Zaken is opgenomen dat het kabinet de topinkomens in de (semi)publieke sector verder wil beperken. Momenteel mogen topbestuurders niet meer verdienen dan het ministerssalaris. Deze norm moet straks gaan gelden voor alle werknemers in de (semi)publieke sector.

Op basis van de Wet normering topinkomens mag u als topbestuurder in de (semi)publieke sector niet meer dan € 178.000 per jaar verdienen in 2015, wat gelijkstaat aan een ministerssalaris. Dit loon bevat onder andere ook de vakantie-uitkering, onkostenvergoedingen en de pensioenbijdrage. Deze zogenoemde WNT-norm wordt elk jaar vastgelegd. In de begroting van Binnenlandse Zaken (pdf), die op Prinsjesdag bekend is gemaakt, is het plan opgenomen om deze norm voor elke werknemer in de (semi)publieke sector toe te gaan passen. Hiervoor worden in 2016 enkele voorstellen gedaan. 

Ministerie komt straks met voorstellen

Het ministerie laat weten dat het functioneren van het openbaar bestuur van belang is voor de waardering ervan door de maatschappij. Daarom is het nodig om niet alleen eisen te stellen aan de veiligheid en integriteit van politici, bestuurders en ambtenaren, maar ook aan hun salaris. Om het goede voorbeeld te geven worden de topinkomens in de publieke sector verder beperkt. Het ministerie zal komende tijd met voorstellen komen om de WNT aan te scherpen, zodat de WNT-norm geldt voor alle functionarissen in de (semi)publieke sector.