Topinkomens toch verlaagd per 1 januari 2015

9 januari 2015 | Door redactie

Sinds 1 januari 2015 is het ministersalaris het maximum voor het loon van topfunctionarissen. De Eerste Kamer heeft ondanks een eerder aangekondigd uitstel van de behandeling van de verlaagde norm toch ingestemd met het wetsvoorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In het bericht ‘Topinkomens voorlopig nog niet verlaagd’ heeft u kunnen lezen dat de Eerste Kamer het zó druk had, dat de behandeling van de Wet verlaging bezoldigingsmaximum Wet normering topinkomens nog even op zich liet wachten. De wet zou hierdoor pas ingaan per 1 januari 2016. De Eerste Kamer heeft echter maandag 22 december 2014 na een speciaal ingelaste plenair debat met minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Wet verlaging bezoldigingsmaximum Wet normering topinkomens (pdf) aangenomen.

Sinds 1 januari 2015 is 100% van het ministersalaris de norm

Sinds 1 januari 2015 is de salarisnorm voor topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector 100% in plaats van 130% van een ministersalaris. Het maximum salaris (inclusief vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering) is € 144.108. Met de onkosten en pensioenbijdrage daarbij opgeteld komt dat neer op € 178.000 per jaar. Topfunctionarissen die na 1 januari aantreden, vallen direct onder de nieuwe norm van 100%. Voor topfunctionarissen die al in dienst zijn, geldt een overgangsregeling om het salaris stapsgewijs te verlagen naar de vastgestelde norm.