Vóór 1 juli voldoen aan meldingsplicht WNT

19 juni 2015 | Door redactie

Valt uw organisatie onder de Wet normering topinkomens (WNT), dan heeft u tot 1 juli de tijd om te voldoen aan uw digitale meldingsplicht. Dit houdt in dat u de WNT-gegevens van uw organisatie moet doorgeven aan de overheid. Deze meldingsplicht bestaat naast de publicatieplicht van uw jaarrekening.

Elke (semi)publieke organisatie die onder de WNT valt, moet in de jaarrekening de inkomensgegevens vermelden van haar topfunctionarissen. Zij mogen namelijk niet meer verdienen dan een ministerssalaris, zoals aangegeven in de WNT. Verder moet u op grond van de WNT de volgende gegevens vermelden:

  • de naam van de topfunctionaris;
  • de vaste en variabele kostenvergoedingen;
  • de pensioenbijdrage;
  • de functie van de topfunctionaris;
  • de omvang van het dienstverband in het betreffende boekjaar.

Deze gegevens moet u vóór 1 juli digitaal doorgeven via de speciale portal van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Heeft u dit nog niet eerder gedaan, dan moet u zich eerst aanmelden als WNT-instelling

Wie is nu een topfunctionaris?

U moet de WNT-gegevens melden van ‘alle bestuurders met een dienstbetrekking’. Deze eis kan leiden tot onduidelijkheid. De overheid heeft daarop laten weten dat het hier niet alleen om bestuurders gaat die ook topfunctionaris zijn, maar om alle topfunctionarissen ongeacht of zij bestuurder zijn. Een topfunctionaris is degene die de hoogste leidinggevende is in de stichting of vereniging. Het kan dan gaan om zowel de directeur als de leden van het bestuur en de Raad van Toezicht.