Voordeelregel voor bijzondere beloning vervalt

15 september 2015 | Door redactie

De zogenoemde voordeelregel die werkgevers mogen toepassen voor bijzondere beloningen, komt te vervallen. Dat staat in het Belastingplan 2016. Werkgevers mogen vanaf volgend jaar bijzondere beloningen dus niet meer optellen bij het reguliere tijdvakloon.

Als een werknemer een eenmalige beloning krijgt, zoals vakantiebijslag of overwerkloon, moet zijn werkgever deze beloning in principe belasten volgens de tabel bijzondere beloningen. De werkgever mag er ook voor kiezen om de beloning bij het reguliere tijdvakloon op te tellen. Het toepassen van deze zogenoemde voordeelregel is echter alleen toegestaan als dit ertoe leidt dat er minder loonheffingen ingehouden en afgedragen hoeven te worden. In het Belastingplan 2016 wordt voorgesteld om de voordeelregel helemaal af te schaffen.

Voordeelregel leidt vaak tot bijbetalen

De loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Uiteindelijk wordt er bij de aangifte inkomstenbelasting van de werknemer bepaald of er voldoende belasting ingehouden is op zijn loon. Door het toepassen van de voordeelregel wordt er vaak te weinig belasting geheven. De werknemer moet dan dus achteraf bijbetalen. Om dat te voorkomen, wordt de voordeelregel afgeschaft. Het ziet er dus naar uit dat werkgevers vanaf volgend jaar bij elke bijzondere beloning verplicht zijn om de tabel bijzondere beloningen te gebruiken.

Download de Miljoenennota 2016 en het Belastingplan 2016 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.