Vorig jaar grootste loonstijging in 45 jaar

15 mei 2024 | Door redactie

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat het gemiddelde bruto verdiende uurloon in 2023 steeg met 7%. Dat is de grootste loonstijging in 45 jaar. De bruto verdiende lonen namen meer toe dan de cao-lonen.

Het CBS heeft berekend wat werknemers bruto betaald kregen in 2023. Daarbij zijn ook de lonen meegeteld van werknemers die niet onder een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) vallen, dat is ongeveer een kwart van de werknemers. In 2023 was sprake van een cao-loonstijging van 5,9%, maar steeg het gemiddelde bruto verdiende uurloon met 7%. Ruim 1%-punt meer dus. Dit verschil komt doordat de werkelijke brutolonen van werknemers jaarlijks niet alleen veranderen doordat er in cao’s loonsverhogingen worden afgesproken, maar bijvoorbeeld ook doordat werknemers opklimmen in hun loonschaal, promotie maken of van baan veranderen.

Bijzondere verhoging minimumloon

Bij de grote loonstijging in 2023 speelt ook de bijzondere verhoging van de minimumlonen een rol. De minimumlonen waren in 2023 gemiddeld 12,9 % hoger dan in 2022. Van deze verhoging profiteerden niet alleen de werknemers die het minimumloon kregen, maar ook de werknemers die net boven het minimumloon zitten.

Gemiddelde uurloon vrouwen stijgt, maar blijft nog achter

Uit de berekeningen van het CBS blijkt ook dat sinds 2010 de gemiddelde uurlonen van mannen met 30% zijn gestegen, terwijl vrouwen er gemiddeld 40% op vooruitgingen. Het verschil tussen de gemiddelde uurlonen van mannen en vrouwen is in de loop van de tijd steeds kleiner geworden. Dat is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan het steeds hogere opleidingsniveau van vrouwen. In 2023 was het gemiddelde uurloon van vrouwen 12% lager dan dat van mannen. In 2010 bedroeg het verschil nog 19%.