Wat is het brutojaarsalaris van een HR-professional?

8 mei 2018 | Door redactie

Het gemiddelde salaris van werknemers steeg in 2017 met 1,74%. HR-professionals scoorden beter dan dit gemiddelde: zij gingen er gemiddeld 2,19% op vooruit. Wel verschilt dit per specifieke functie.

Hoewel het beter gaat met de economie, is dit niet direct terug te zien in een flinke salarisstijging van werknemers. Wel is het salaris van HR-professionals in 2017 gemiddeld genomen meer gestegen dan van de meeste andere werknemers. Dat blijkt uit een analyse (pdf) van adviesbureau Berenschot in samenwerking met het blad Elsevier. Het ‘mediane’ brutojaarsalaris van verschillende HR-functies (en functies gerelateerd aan HR) was in 2017 als volgt:

  • Medewerker personeelszaken: € 47.400
  • Personeelsfunctionaris: € 51.200
  • Hoofd personeel & organisatie: € 92.900
  • Hoofd arbeidsvoorwaarden: € 107.800
  • Teamleider salarisadministratie: € 59.000
  • Opleidingsfunctionaris: € 54.500
  • Arbo-adviseur: € 66.400
  • Jurist arbeidszaken: € 49.400

Wat houdt het mediane brutojaarsalaris in?

In de analyse wordt uitgegaan van het brutojaarsalaris. Het gaat hier om het vaste jaarsalaris inclusief een eventuele winstuitkering of bonus (tool). Daarnaast geeft het onderzoek een ‘mediaan’ salaris weer. Dit betekent dat alle salarissen van een bepaalde functie op een volgorde van hoogte zijn gezet en er is bepaald wat het midden was (de helft van de salarissen viel hieronder en de helft van de salarissen viel hierboven). Het gemiddelde salaris zou volgens de onderzoekers te veel rekening houden met uitschieters, wat ten koste gaat van een representatief beeld.