WNT-norm geldt straks ook voor alle werknemers

27 februari 2017 | Door redactie

Straks moeten alle werknemers in de (semi)publieke sector onder de Wet normering topinkomens (WNT) gaan vallen. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft daarvoor recent het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State gestuurd.

Op dit moment geldt de WNT alleen voor bestuurders die werkzaam zijn in de (semi)publieke sector. Per 1 januari 2017 mogen bestuurders niet meer verdienen dan € 181.000. De minister wil de personele reikwijdte van de WNT vergroten, zodat de WNT-norm gaat gelden voor alle werknemers in de (semi)publieke sector. Het wetsvoorstel tot uitbreiding van de personele reikwijdte van de Wet normering topinkomens (WNT-3) moet dit gaan regelen.

Maatschappelijk onaanvaardbare salarissen

Deze wet moet een einde maken aan de zeer hoge beloningen aan bijvoorbeeld managers. De minister wil daarmee voorkomen dat organisaties die een publieke taak hebben maatschappelijk onaanvaardbare salarissen betalen. Voor bepaalde beroepen blijft wel een uitzondering gelden, zo vallen medische specialisten en luchtverkeersleiders buiten dit wetsvoorstel.