VERDIEPINGSARTIKEL

De Wet normering topinkomens (WNT) in vogelvlucht

19 januari 2024 5 minuten Door redactie

De Wet normering topinkomens (WNT) heeft als doel het aan banden leggen van excessieve beloningen in de (semi-)publieke sector. Topfunctionarissen mogen dan geen te hoge beloning krijgen. Deze wet is al verschillende keren ingrijpend gewijzigd. Het is dus van groot belang dat u regelmatig toetst of uw organisatie (nog) aan de WNT voldoet. Met welke beloningsgrenzen moet u rekening houden?

De WNT maakt een grote inbreuk op uw contractsvrijheid. Organisaties die onder de WNT vallen, hebben namelijk niet meer de mogelijkheid om naar eigen inzicht beloningsafspraken te maken met hun bestuurders en toezichthouders.

De WNT kent strikte normen en sancties bij een overtreding. Om de beloningen te reguleren, is er

Maak een account aan, je hoeft geen abonnee te zijn om het artikel te kunnen lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.