VERDIEPINGSARTIKEL

De Wet normering topinkomens (WNT) in vogelvlucht

2 mei 2019 4 minuten Door redactie

De Wet normering topinkomens (WNT) heeft als doel het aan banden leggen van excessieve beloningen in de (semi-)publieke sector. Uw organisatie mag topfunctionarissen dus geen te hoge beloning geven.

Deze wet is al verschillende keren ingrijpend gewijzigd. Het is dus van groot belang dat u regelmatig toetst of uw organisatie (nog) aan de WNT voldoet. Met welke beloningsgrenzen moet u rekening houden?

De WNT maakt een grote inbreuk op uw contractsvrijheid. Organisaties die onder de WNT vallen, hebben namelijk niet meer de mogelijkheid om naar eigen inzicht beloningsafspraken te maken met hun bestuurders en toezichthouders.

Onder de huidige WNT gelden strikte normen en sancties bij een overtreding. Om de

Met een gratis account kunt u verder lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.