Is een waardebon voor een vakantie belast loon?

3 juni 2020

De directeur heeft voor alle werknemers een kortingsbon voor een keten vakantieparken geregeld van € 200. Hij heeft zelf niet voor de korting betaald. Moeten we deze bon als belast loon behandelen? En maakt het daarbij nog uit of de werknemer de bon daadwerkelijk gebruikt?

Geschenken van de werkgever aan werknemers zijn loon. De werkgever moet de waarde dus bij het loon van de werknemer tellen of aanwijzen als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Niet meteen voordeel van waardebon

Voor een kortingsbon geldt echter dat hij nog geen waarde vertegenwoordigt op het moment dat de werknemer hem krijgt. Als de werknemer de waardebon ontvangt, heeft hij er nog geen voordeel van. Er is op dat moment dan ook geen sprake van loon, dus is er niets te belasten.

Na gebruik opgeven in IB

Zodra de werknemer de bon uitgeeft, wordt deze wel loon, maar dan is het loon van een derde waarop geen inhoudingsplicht rust. De werknemer moet de korting formeel gezien dan in zijn aangifte inkomstenbelasting (IB) opgeven.