Wat is er fiscaal mogelijk als 3 werknemers tegelijk 25 jaar in dienst zijn?

10 juni 2020

Wat is er op fiscaal gebied mogelijk bij een dienstjubileum van 25 jaar van 3 werknemers tegelijk in mijn onderneming?

U kunt een werknemer maximaal 2 keer een belastingvrije jubileumuitkering (geld) of verstrekking (cadeau) geven: na 25 en 40 jaar. De hoogte van de belastingvrije uitkering is maximaal één maandsalaris. Naast het gewone fiscale maandloon mag u hierbij onder andere 8% vakantiebijslag en 1/12e deel van het jaarbedrag van vaste, gegarandeerde bijzondere beloningen (denk daarbij aan een 13e maand) optellen.

Niet per se in jubileumjaar

De belastingvrije diensttijduitkering of verstrekking hoeft u overigens niet per se in het jubileumjaar te geven, dit mag ook in een later jaar, de belastingvrije uitkering gaat dan niet verloren. Als binnen afzienbare tijd een aantal medewerkers een jubileum vieren, kunt u deze dienstjubilea nu al gaan voorzien. Door het vormen van een voorziening op uw balans worden de kosten dan gespreid over een aantal jaren.

Voorziening op de balans

Drie werknemers zijn bijvoorbeeld per 31 december 2020 22 jaar in dienst en krijgen in 2023 een jubileumgratificatie van in totaal € 6.000. De omvang van de voorziening is dan 22/25 van € 6.000 = € 5.280. Als de jaarrekening 2020 nog niet gereed is, kunt u dit bedrag dus nog in 2020 als voorziening opnemen.