Beloning

Voor veel werknemers is het salaris één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Voor organisaties is het dus essentieel om te investeren in een goed beloningsbeleid. Hierbij moeten zij rekening houden met de wettelijke mogelijkheden en de afspraken die in de (collectieve) arbeidsovereenkomst zijn gemaakt. 

Naast het vaste salaris hebben werknemers recht op vakantiebijslag en kunnen ze ook in aanmerking komen voor een variabele beloning. Denk aan een winstdelingsregeling, teambonus of een individuele prestatiebonus. Ook hier zijn bepaalde (wettelijke) voorwaarden aan verbonden. Kunt u een werknemer bijvoorbeeld uitsluiten van een prestatiebonus als hij met verlof is? 

 

Is het verstandig om loon in samenspraak vast te stellen?

Arbeidsvoorwaarden | Publicatiedatum 07-09-2022

In sommige organisaties bepaalt niet de leidinggevende, een andere eindverantwoordelijke of de cao het salaris, maar de collega’s onderling. Het beloningssysteem...

Wat zijn de regels voor een arbeidsmarkttoeslag?

Arbeidsvoorwaarden | Publicatiedatum 10-06-2022

Omdat de arbeidsmarkt historisch krap is, wil onze organisatie werknemers in moeilijk te vervullen functies een extra arbeidsmarkttoeslag betalen om ze maar binnen te...

Bouwen werknemers over de dertiende maand vakantiebijslag op?

Arbeidsvoorwaarden | Publicatiedatum 06-04-2022

Als toevoeging aan het arbeidsvoorwaardenpakket denk ik aan het uitbetalen van een dertiende maand. Hiervoor wil ik de financiële effecten in kaart brengen. Gaan...

De aandachtspunten van de eindafrekening bij uitdiensttreding

Loonadministratie 4 minuten | 07-07-2022

Als een werknemer uit dienst treedt, krijgt u met allerlei arbeidsrechtelijke zaken te maken, zoals het correct beëindigen van de arbeidsove...

Vul het arbeidsvoorwaardenpakket aan met een resultatendeling

Arbeidsvoorwaarden 6 minuten | 07-04-2022

In de huidige krappe arbeidsmarkt zijn werkgevers steeds meer geneigd om de salarissen te verhogen. Het is echter verstandig om ook naar and...

Resultaatgericht beoordelen en belonen

Functioneren en beoordelen 5 minuten | 10-03-2022

Resultaatgerichte functiebeschrijvingen vormen de ­basis voor resultaatgericht werken. Dit is een manier van werken en beoordelen waarbij vo...

Aan de slag met de stagiair

Stagiairs en leerbanen Publicatiedatum 02-08-2022

Een stagiair kan op basis van drie ‘constructies’ bij uw onderneming stage lopen. In de infographic ziet u deze constructies.

Het kerstpakket

Beloning Publicatiedatum 25-11-2021

De meeste organisaties (84%) delen aan hun werknemers een kerstpakket uit, coronapandemie of niet. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Rendement...

Bevoegdheden OR bij beloningsbeleid

Ondernemingsraad Publicatiedatum 09-02-2021

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de OR verschillende opties om invloed uit te oefenen op de beloningsverhoudingen binnen de organisatie. De regels verschillen...

Wel of geen dienstbetrekking?

Wet DBA Publicatiedatum 06-10-2020

Bij het bepalen of de overeenkomst tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer een dienstbetrekking is, spelen drie kenmerken een rol. Zijn deze alle drie aan de orde,...

Heeft u een vraag over Beloning?

Joost  Kokje
Joost Kokje
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Beloning?

Joost  Kokje
Joost Kokje
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie