Beloning

Voor veel werknemers is het salaris één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Voor organisaties is het dus essentieel om te investeren in een goed beloningsbeleid. Hierbij moeten zij rekening houden met de wettelijke mogelijkheden en de afspraken die in de (collectieve) arbeidsovereenkomst zijn gemaakt. 

Naast het vaste salaris hebben werknemers recht op vakantiebijslag en kunnen ze ook in aanmerking komen voor een variabele beloning. Denk aan een winstdelingsregeling, teambonus of een individuele prestatiebonus. Ook hier zijn bepaalde (wettelijke) voorwaarden aan verbonden. Kunt u een werknemer bijvoorbeeld uitsluiten van een prestatiebonus als hij met verlof is? 

Nieuws

Tips voor een eerlijk beloningssysteem

13-06-2024

Een werkgever is verplicht om arbeid van gelijke waarde gelijk te belonen. De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht op het belonings-...

Vorig jaar grootste loonstijging in 45 jaar

15-05-2024

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat het gemiddelde bruto verdiende uurloon in 2023 steeg met 7%. Dat is de grootste loons...

Vakantiegeld 2024 vaak lager vanaf modaal inkomen

25-04-2024

In mei ontvangen veel werknemers hun vakantiegeld. Dit jaar ontvangen werknemers met een modaal inkomen of hoger hetzelfde of minder aan vak...

De regels voor het uitbetalen van vakantiegeld

24-04-2024

Veel organisaties betalen traditiegetrouw in mei het jaarlijkse vakantiegeld uit. Dit is een flinke administratieve klus, dus is het goed vo...

Recent verschenen