Beloning

Voor veel werknemers is het salaris één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Voor organisaties is het dus essentieel om te investeren in een goed beloningsbeleid. Hierbij moeten zij rekening houden met de wettelijke mogelijkheden en de afspraken die in de (collectieve) arbeidsovereenkomst zijn gemaakt. 

Naast het vaste salaris hebben werknemers recht op vakantiebijslag en kunnen ze ook in aanmerking komen voor een variabele beloning. Denk aan een winstdelingsregeling, teambonus of een individuele prestatiebonus. Ook hier zijn bepaalde (wettelijke) voorwaarden aan verbonden. Kunt u een werknemer bijvoorbeeld uitsluiten van een prestatiebonus als hij met verlof is? 

 

Kan ik mijzelf als dga een onbelaste bonus van € 2.400 toekennen?

Directeur-grootaandeelhouder (dga) | Publicatiedatum 12-01-2023

Klopt het dat ik mijzelf als dga een onbelaste bonus van maximaal € 2.400 kan toekennen onder de werkkostenregeling?

Ook gebruikelijk loon na pensioengerechtigde leeftijd?

Gebruikelijk loon | Publicatiedatum 03-01-2023

Ik heb bijna de pensioengerechtigde leeftijd. Ik wil ook daarna af en toe nog klussen doen met mijn bv. Moet ik dan nog een ‘gebruikelijk loon’ verdienen?

Wanneer geldt de tabel bijzondere beloningen?

Aangifte loonheffingen | Publicatiedatum 02-12-2022

In welke situaties moeten we bij het berekenen van de verschuldigde loonheffingen over het loon van de werknemers de tabel voor bijzondere beloningen gebruiken en niet...

OR & primaire, secundaire, tertiaire en quartaire arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden 5 minuten | 14-03-2023

Arbeidsvoorwaarden zijn voor werknemers de tegenprestatie voor hun verrichte arbeid. Werknemers hebben vaak recht op verschillende soorten a...

Het belang van de sociale informatie zit vooral in de vooruitblik

Informatierecht 5 minuten | 14-03-2023

Uw organisatie is meer dan een verdienmodel. Het is ook een arbeidsorganisatie waarin het voor werknemers plezierig moet zijn om er veilig e...

Aandelen en opties verwerken voor de loonheffingen

Beloning 4 minuten | 01-03-2023

Ter extra motivatie van werknemers kan de werkgever besluiten om hun aandelen in de onderneming of opties daarop te verstrekken. Deze vorm v...

Aan de slag met de stagiair

Stagiairs en leerbanen Publicatiedatum 02-08-2022

Een stagiair kan op basis van drie ‘constructies’ bij uw onderneming stage lopen. In de infographic ziet u deze constructies.

Het kerstpakket

Beloning Publicatiedatum 25-11-2021

De meeste organisaties (84%) delen aan hun werknemers een kerstpakket uit, coronapandemie of niet. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Rendement...

Vakantiebijslag betalen over het loon

Beloning Publicatiedatum 22-04-2021

Een werkgever moet in principe minimaal 8% vakantiebijslag betalen over het brutoloon van de werknemer.

Bevoegdheden OR bij beloningsbeleid

Ondernemingsraad Publicatiedatum 09-02-2021

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de OR verschillende opties om invloed uit te oefenen op de beloningsverhoudingen binnen de organisatie. De regels verschillen...

Heeft u een vraag over Beloning?

Sandra Verberk
Sandra Verberk
Arbeidsrecht
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Beloning?

Sandra Verberk
Sandra Verberk
Arbeidsrecht
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie