Beloning

Voor veel werknemers is het salaris één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Voor organisaties is het dus essentieel om te investeren in een goed beloningsbeleid. Hierbij moeten zij rekening houden met de wettelijke mogelijkheden en de afspraken die in de (collectieve) arbeidsovereenkomst zijn gemaakt. 

Naast het vaste salaris hebben werknemers recht op vakantiebijslag en kunnen ze ook in aanmerking komen voor een variabele beloning. Denk aan een winstdelingsregeling, teambonus of een individuele prestatiebonus. Ook hier zijn bepaalde (wettelijke) voorwaarden aan verbonden. Kunt u een werknemer bijvoorbeeld uitsluiten van een prestatiebonus als hij met verlof is? 

Nieuws

Per 2024 opnieuw stijging maximumloon topfunctionaris

18-09-2023

Het maximumsalaris van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector stijgt in 2024 van € 223.000 naar € 233.000. Dit bedrag is bekendgemaa...

OR moet randvoorwaarden stellen aan winstdeling

28-07-2023

Winstdeling kan een goed middel zijn om de betrokkenheid bij de organisatie te vergroten en zo werknemers aan te trekken en te behouden. Hoe...

Hoge Raad: ook toeslag over bovenwettelijke vakantie

19-06-2023

Volgens de Hoge Raad moet een werkgever loon en onregelmatigheidstoeslag (ORT) doorbetalen over bovenwettelijke vakantiedagen. Dit geldt ook...

Laat werknemers meedelen in de winst

14-06-2023

Een winstdelingsregeling kan een goede optie zijn om werknemers financieel tegemoet te komen en hun betrokkenheid bij de organisatie te verg...