10 jaar Tekenradar: in het groen altijd risico tekenbeet

26 april 2022 | Door redactie

Het RIVM en Wageningen University publiceerden de resultaten van 10 jaar Tekenradar.nl. De score is: ruim 80.000 meldingen van tekenbeten, cijfers over de verspreiding van teken in Nederland en nieuwe inzichten over de herkenning en preventie van tekenbeten en de ziekte van Lyme.

Na tien jaar Tekenradar.nl kunnen het RIVM en Wageningen University concluderen dat het meldpunt in een behoefte voorziet. In die tien jaar werden 80.000 meldingen van een tekenbeet gedaan en is te achterhalen in welke provincies mensen de grootste kans lopen (gerelateerd aan het aantal inwoners) gebeten te worden door een teek, namelijk in Drenthe. In absolute aantallen kwamen de meeste tekenmeldingen  uit Gelderland, Noord-Brabant en Noord-Holland. De helft van alle tekenbeten vindt plaats in de maanden juni en juli. Bij 20% van de meldingen van een tekenbeet ging het om meerdere teken. Bij volwassenen zit een teek het vaakst op een been.

Buitenwerkers beschermen en controleren

Wie gebeten wordt door een teek loopt een risico van 2 tot 3% op besmetting met de Lymebacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt. Ongeveer 20% van de teken in Nederland is drager van deze bacterie. Dat betekent dat niet elke beet door een besmette teek Lyme veroorzaakt, maar het risico is altijd aanwezig. Voor buitenwerkers is het dus noodzakelijk persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken tegen teken en zich elke keer grondig te controleren op tekenbeten na afloop van de buitenwerkzaamheden. Werknemers die risico lopen zijn onder andere land- en tuinbouwmedewerkers, medewerkers groenonderhoud, boswachters en Groene BOA’s.

Richtlijn Lymeziekte en arbeid

Maar ook andere werknemers die werkzaamheden verrichten in grote parken en tuinen lopen risico. Denk aan hoveniers en onderhoudsmedewerkers die bijvoorbeeld bekabeling moet aanleggen in groen met struikachtige beplanting. Voor onder andere arboprofessionals heeft het RIVM de richtlijn Lymeziekte en arbeid gepubliceerd. Die is bedoeld om de werkgerelateerde problemen bij  de ziekte Lyme in kaart te brengen en te adviseren over preventie en interventies die ingezet kunnen worden bij de re-integratie na een besmetting. De risico’s van blootstelling aan de Lymebacterie moet de werkgever opnemen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en de wettelijke veplichtingen volgen die gelden voor werken met biologische agentia.