Aof-premie iets hoger per 2022 door beroepsziekteregeling

De overheid werkt aan een tegemoetkomingsregeling voor (ex-)werkenden die lijden aan een ernstige ziekte die is ontstaan door gevaarlijke stoffen op het werk. Om dit te financieren, gaat de Aof-premie van werkgevers vanaf 2022 licht omhoog.

6 juli 2021 | Door redactie

Onlangs verstuurde demissionair minister Koolmees van SZW een brief naar de Tweede Kamer over de schadeafhandeling van beroepsziekten. Het kabinet is hierover geadviseerd door de commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten (commissie-Heerts). Jaarlijks overlijden ongeveer 3.000 werkenden door een beroepsziekte als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Daarnaast worden veel mensen ziek. De commissie-Heerts stelde vast dat er stappen nodig zijn op het gebied van preventie (artikel), sancties én de schadeafhandeling bij stoffengerelateerde beroepsziekten. Eén van de maatregelen die de minister wil nemen, is het oprichten van een landelijk expertisecentrum (LEC-SB). Ook werkt de minister aan een tegemoetkomingsregeling.

Tegemoetkoming als erkenning van beroepsziekte

Voor werknemers die ziek zijn geworden door gevaarlijke stoffen op het werk, is het vaak lastig om de schade op een (ex-)werkgever te verhalen. Vanaf 1 juli 2022 moeten deze (ex-)werkenden een eenmalige compensatie kunnen aanvragen bij de overheid. Hiervoor komt er een lijst met ernstige stoffengerelateerde beroepsziekten, die het LEC-SB zal beheren. De compensatie is bedoeld als erkenning van de ziekte en niet als dekking van de schade; voor een schadevergoeding bestaat het aansprakelijkheidsrecht. De compensatie zal in verhouding staan met het bedrag dat asbest- en OPS-slachtoffers ontvangen.
Het kabinet maakt € 62,5 miljoen vrij voor de regeling, waarbij rekening wordt gehouden met maximaal 2.500 tegemoetkomingen per jaar. Voor het bekostigen van de regeling gaat de premie voor het arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) volgend jaar iets omhoog, mogelijk met 0,04%.

Voor kleine werkgevers ook verlaging van Aof-premie

Het is niet de enige wijziging in de Aof-premie in 2022: het streven is dat per 1 januari 2022 een gedifferentieerde Aof-premie wordt ingevoerd. Het bijbehorende wetsvoorstel is al aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. Kleine werkgevers gaan een Aof-premie betalen die maximaal twee procentpunt lager is dan die van andere werkgevers. Dit is bedoeld als verlichting van de zware financiële lasten bij zieke werknemers. Op kleine organisaties hebben deze ziektelasten vaak meer impact dan op grote organisaties. Een werkgever geldt als ‘klein’ als hij een loonsom heeft van maximaal 25 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer per jaar.