Bedrijfsartsen melden meer psychische beroepsziekten

22 september 2017 | Door redactie

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten maakt melding van een stijging van het aantal beroepsziekten vanwege burn-out of overspannenheid. Dat blijkt uit de Kerncijfers 2017. Maar het totaal aantal gemelde beroepsziekten is lager.

Volgens het rapport Kerncijfers 2017 (pdf) van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) melden werknemers zich steeds vaker met klachten van overspannenheid of een burn-out bij de bedrijfsarts. Uit de cijfers over de beroepsziektemeldingen uit 2016 valt op te maken dat 42% van alle meldingen in de categorie psychische beroepsziekte valt en dat dit aandeel groter is dan vorig jaar. Maar uit het rapport blijkt ook dat er minder meldingen van beroepsziekten zijn gedaan door bedrijfsartsen dan in de twee voorgaande jaren.

Melden beroepsziekte wettelijk verplicht

Bedrijfsartsen en arbodiensten zijn volgens artikel 9 van de Arbowet verplicht om beroepsziekten te melden bij het NCvB. Hiermee krijgen artsen, arbodiensten en werkgevers inzicht in risico’s die werknemers lopen bij het uitoefenen van hun werkzaamheden en kunnen nieuwe beroepsziekten worden opgespoord. In 2016 zijn 6.270 meldingen van beroepsziekten geregistreerd. Naast psychische beroepsziekten werden veel beroepsziekten van het bewegingsapparaat (27%) en gehoor (22%) gemeld.  Bij 6% van de werknemers met een beroepsziekte leidt dit tot blijvende (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.

Bijlagen bij dit bericht

Burn-out voorkomen
E-learning | VideoCollege 21 minuten