Beroepsinfectieziekten vragen meer aandacht

9 maart 2017 | Door redactie

Werkgevers moeten meer aandacht hebben voor infectieziekten die werknemers kunnen oplopen op de werkvloer. De oorzaken van deze beroepsziekten worden vaak niet herkend, terwijl ze wel een gezondheidsrisico voor de werknemer vormen.

Werknemers kunnen in allerlei werksituaties blootgesteld worden aan zogenoemde biologische agentia. Dat zijn bijvoorbeeld bacteriën, virussen, parasieten en schimmels. Die agentia kunnen een gezondheidsrisico voor de werknemer opleveren en beroepsziekten tot gevolg hebben. Werkgevers moeten daarom kritisch kijken naar de arbeidsomstandigheden en in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) de biologische agentia opnemen als risico.

Arbobesluit geeft verdere voorschriften

In het Arbobesluit staan bovendien extra voorschriften. Zo moeten werkgevers beoordelen wat de aard, mate en duur van de blootstelling van de werknemers aan de agentia is, zodat duidelijk is hoe groot het risico is dat werknemers lopen. Daarna moet er een plan van aanpak gemaakt worden met daarin maatregelen om de risico’s zo klein mogelijk te houden. Zo kunnen infectieziekten beter voorkomen worden (tool).

Arbocatalogus bevat al veel informatie

In de brochure ‘Infectieziekten en werk, hoe pak ik dat aan?’ (pdf) van de Rijksoverheid staat alle informatie over de preventie van beroepsziekten samengevat. In veel arbocatalogussen (tools) staat al een paragraaf  over biologische agentia. Dat is bijvoorbeeld het geval in de arbocatalogus voor verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg en de arbocatalogus voor dierenartsenpraktijken.