De rol van de OR bij een vermeende beroepsziekte

13 november 2017 | Door redactie

De ondernemingsraad grijpt niet in bij individuele gevallen, maar er is wel een taak weggelegd voor de raad op het moment dat meerdere werknemers kampen met dezelfde klachten. Mogelijk is er dan sprake van een beroepsziekte.

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) spreekt van een beroepsziekte (e-learning) als er een klinisch waarneembare aandoening is die in overwegende mate door werk of arbeidsomstandigheden is veroorzaakt. Veel beroepsziekten zijn al bekend en alle geregistreerde beroepsziekten zijn terug te vinden op beroepsziekten.nl. Het kan echter voorkomen dat meerdere werknemers in een organisatie of branche dezelfde klachten hebben die niet vallen onder een bestaande beroepsziekte. Als de OR een signaal van werknemers of de HR-afdeling krijgt dat meerdere werknemers met gelijke klachten kampen, kan de raad actie ondernemen.

OR doet er goed aan om hulp in te schakelen

Zo kan de OR een initiatiefvoorstel (tool) indienen bij de bestuurder om een onderzoek over gezondheid en arbeidsomstandigheden te starten onder werknemers. De OR doet er goed aan om niet op eigen houtje met de situatie aan de slag te gaan, maar contact te zoeken met partijen die hulp kunnen bieden. Zo kan de OR overleggen met de bedrijfsarts of de arbodienst en navraag doen bij vakbonden en brancheorganisaties.

Mogelijk nieuwe beroepsziekte in de luchtvaartsector

De luchtvaartsector kampt mogelijk met een nieuwe beroepsziekte. Het zogenoemde aerotoxisch syndroom is door een neuroloog vastgesteld bij een oud-piloot van KLM, blijkt uit een uitzending van actualiteitenprogramma Zembla. De luchtvaartmaatschappij ontkent het verband tussen de cabinelucht en de gezondheidsklachten. Meerdere KLM-werknemers hebben echter één of meerdere klachten die wijzen op het aerotoxisch syndroom, namelijk hoofdpijn, verlammingsverschijnselen, evenwichtsstoornissen, geheugenproblemen en trillende handen. Het syndroom zou ontstaan door giftige gassen in de vliegtuigcabine, afkomstig van resten motorolie. Lucht voor voorverwarming komt langs de motoren via de airco in het vliegtuig terecht en verspreidt deze gassen. Deskundigen geven aan dat het om verwaarloosbare hoeveelheid gassen gaat.