Defensie aansprakelijk voor schade door blootstelling chroom-6

5 juni 2018 | Door redactie

Onderzoek van het RIVM heeft uitgewezen dat Defensie aansprakelijk is voor de gezondheidsschade die werknemers opliepen door blootstelling aan chroom-6 tijdens hun werk. De werkgever wist van de risico’s maar verzuimde zijn werknemers voldoende te beschermen.

Uit een onderzoek door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van het ministerie van Defensie zelf, blijkt dat de werkgever aansprakelijk is voor de gezondheidsschade die werknemers hebben opgelopen. De werkgever was op de hoogte van de blootstelling aan het kankerverwekkende chroom-6, maar liet na werknemers en de bedrijfsarts hierover te informeren. Ook verzuimde Defensie om te zorgen dat werknemers gezonde en veilige arbeidsomstandigheden hadden en nam de werkgever niet de juiste beschermingsmaatregelen.

Chroom-6 oorzaak levensbedreigende beroepsziekten

Nu de aansprakelijkheid is vastgesteld, kunnen werknemers een schadevergoeding indienen bij hun voormalige werkgever. Familie van slachtoffers kunnen sinds kort een claim voor affectieschade indienen. Onduidelijk is hoeveel oud-werknemers precies slachtoffer zijn geworden van blootstelling aan chroom-6. Ook zijn inmiddels enkele oud-werknemers overleden. Er is niet vastgesteld of dit door een beroepsziekte komt. Het giftige chroom-6 kan onder andere levensbedreigende ziekten veroorzaken zoals longkanker, neus- en neusbijholtekanker en maagkanker. Ook astma en chronische longaandoeningen komen voor.

Geen voorlichting over gevaarlijke stoffen

Op verschillende locaties werd door een paar duizend werknemers gewerkt met chroom-6. Bij aanvang van de werkzaamheden waren werknemers niet op de hoogte van de risico’s. Het arbobeleid (tool) was ‘ontoereikend’; er was geen preventie, geen voorlichting, geen instructie en geen registratie van individuele blootstelling aan gevaarlijke stoffen. De ventilatie was onvoldoende, de werkruimtes waren niet afgeschermd en de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) ontbraken of waren niet geschikt. Ook werd niet gecontroleerd of werknemers de PBM’s op de juiste manier gebruikten.

Werkgevers voldoen niet aan de Arbowet

FNV wil actie om werkgevers te dwingen de vereiste maatregelen te nemen. Uit eerder onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat veel werkgevers niet voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor werken met gevaarlijke stoffen. Volgens de Arbowet zijn werkgevers verplicht om de risico’s die werknemers lopen bij hun werk in kaart te brengen en maatregelen te nemen. Werkgevers moeten in ieder geval zorgen voor een actuele en volledige risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), de mogelijkheid van periodieke arbeidsgezondheidskundige onderzoeken (PAGO’s) en individuele blootstellingsregisters.

Bijlagen bij dit bericht

Beroepsziekten
E-learning | VideoCollege 10 minuten