Eenmalig bedrag zorgmedewerkers met long COVID

2 mei 2023 | Door redactie

Zorgmedewerkers die door langdurige long-COVID-klachten al twee jaar ziek zijn en arbeidsongeschikt zijn geraakt, krijgen financiële steun. Het kabinet heeft ingestemd met een voorstel van minister Helder van Langdurige Zorg en Sport om € 15.000 per persoon uit te keren.

Medewerkers in de zorg die tijdens de eerste coronagolf voor COVID-patiënten hebben gezorgd, daardoor een COVID-besmetting hebben opgelopen en nu arbeidsongeschikt zijn, kunnen eenmalig een bedrag van € 15.000 krijgen. De aanvraagprocedure start waarschijnlijk in september 2023. Zorgmedewerkers hebben in de begintijd van de coronapandemie onbeschermd hun werk moeten uitvoeren. Niet alleen was er toen nog weinig bekend over de verspreiding van het virus en liepen ze dus onverantwoord hoge risico’s, werknemers hadden ook onvoldoende of geen geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. Hierdoor waren ze blootgesteld aan het virus.

Steun voor specifieke groep zorgmedewerkers

Om de zorg te kunnen verlenen die nodig was, hebben deze zorgmedewerkers zeer dicht in de buurt van COVID-patiënten gewerkt. Hierdoor zijn sommige werknemers zelf besmet geraakt en hebben (long-)COVID opgelopen. Een kleine groep heeft hierdoor te maken met langdurige gezondheidsklachten, arbeidsongeschiktheid en verlies van inkomen doordat ze een WIA-uitkering (tool) hebben moeten aanvragen. Een deel van hen kan misschien nooit meer werken, en in ieder geval niet meer op hun oude niveau en in hun eigen beroep. De financiële steun is specifiek bedoeld voor deze groep zorgmedewerkers die in de eerste coronagolf onder deze omstandigheden heeft moeten werken.

Schadevergoeding werkgever kost veel tijd

Hoewel volgens de wet de werkgever aansprakelijk is als een medewerker ziek wordt door zijn werk, voelt de overheid zich moreel verplicht deze groep zorgmedewerkers te ondersteunen. Een soortgelijke overweging speelde bij de invoering van de Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) op 1 januari 2023. Slachtoffers met een beroepsziekte door het werken met schadelijke stoffen kunnen een eenmalige tegemoetkoming aanvragen van € 22.839. Dit omdat ze vaak jaren moeten wachten op een schadevergoeding als ze de werkgever aansprakelijk stellen. Eerst moet dan bewezen worden dat de ziekte werkelijk door het werk is veroorzaakt. Soms is dat lastig omdat er meestal jaren overheen gaan voordat de ziekte aan het licht komt. Extra complicatie is dan dat de werknemers in kwestie al met pensioen zijn.