Europees actieplan ter preventie van kanker door werk

4 juli 2024 | Door redactie

Jaarlijks sterven er in de Europese Unie meer dan 100.000 mensen aan werkgerelateerde kanker. Reden om het EU-actieplan Roadmap on Carcinogens te verlengen tot 2027. Het plan voor het tegengaan van werkgerelateerde kanker gaat daarmee de derde fase in.

Het actieplan voor het tegengaan van werkgerelateerde kanker gaat de derde fase in en wordt verlengd tot 2027. Het was Nederland dat als voorzitter van de Raad van de EU in 2016 de aanzet gaf voor de Roadmap on Carcinogens. Het doel van het actieplan is om werkgevers en werknemers bewust te maken van de risico’s die werken met carcinogene stoffen met zich meebrengen. Dit gebeurt onder meer door praktijkvoorbeelden uit te wisselen. Werkgerelateerde kanker ontstaat niet van de ene op de andere dag en vaak openbaart het zich pas op latere leeftijd, dus als werknemers met pensioen zijn. Dan is het extra moeilijk om aan te tonen dat het werk de oorzaak is en er dus sprake is van een beroepsziekte.

Voorlichting geven over de risico’s

Werken met gevaarlijke stoffen die kanker kunnen veroorzaken, vraagt om beschermende maatregelen van de werkgever. Die moet hierbij de arbeidshygiënische strategie toepassen, ook wel STOP genoemd. Begin met maatregelen aan de bron en neem de gevaarlijke stof weg. Pas als dat niet kan, mogen andere maatregelen van een lager niveau genomen worden. Daarnaast moet de werkgever voorlichting geven over de risico’s. Hoe beter werknemers zelf op de hoogte zijn van de risico’s, hoe beter voorkomen kan worden dat er blootstelling plaatsvindt. Dat stoffen gevaarlijk zijn is meestal niet te zien. Dat geldt ook voor de negatieve effecten ervan op de gezondheid van de werknemer. Op de website van Roadmap on Carcinogens staat hoe werknemers beschermd kunnen worden.