Expertisecentrum beroepsziekten gaat niet door

6 april 2017 | Door redactie

Er komt geen onafhankelijk expertisecentrum beroepsziekten. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vinden de oprichting van zo’n instituut geen goed idee. Het plan gaat daarom niet door.

Het plan van demissionair minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om een ‘Expertise Centrum Causaliteit Beroepsziekten’ op te richten, gaat niet door. Het onafhankelijke instituut zou opgericht worden om advies te geven in zaken over schadevergoeding vanwege beroepsziekten, maar werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland hebben besloten om het plan niet langer te steunen. Volgens Asscher kan een expertisecentrum alleen succesvol zijn als er voldoende draagvlak voor is. Hij gaat daarom op zoek naar een alternatief.

Ellenlange procedures ontmoedigen slachtoffer

Op dit moment moeten werknemers die ziek worden door hun werk (tool) vaak jarenlang procederen (tool) om een schadevergoeding van hun werkgever te krijgen. Dat kost niet alleen veel geld, maar de getroffenen hebben meestal ook al een lijdensweg achter de rug. Veel rechtszaken over beroepsziekte worden voortijdig afgebroken of de slachtoffers zien toch af van een claim, omdat het moeilijk is om te bewijzen dat de ziekte door het werk of de werkomstandigheden komt. Rechters krijgen vaak tegenstrijdige rapporten van enerzijds de deskundigen die namens de werknemer spreken en anderzijds de deskundigen die namens de organisatie spreken.

Vijftig rechtszaken per jaar

Per jaar zijn er ongeveer vijftig rechtszaken over beroepsziekten. In 2012 gaven werknemers én werkgevers aan de belemmeringen om schadevergoedingen te claimen weggenomen moesten worden. Volgens de werkgeversorganisaties is een expertisecentrum daarvoor echter toch niet het juiste instrument.  Zij zien meer in een verbetering van de uitvoering van de huidige regels en procedures, zoals een rechter die gespecialiseerd is in beroepsziekten. De Raad voor de Rechtspraak heeft echter nadrukkelijk aangegeven dat de tegenstrijdige informatie van de deskundigen het grootste knelpunt vormt.