Herzie RI&E op basis van kerncijfers NCvB

6 november 2015 | Door redactie

Het Nederlands Centrum voor beroepsziekten (NCvB) heeft onlangs een rapportage met cijfers over beroepsziekten in 2014 online gepubliceerd. Dit rapport met kerncijfers over beroepsziekten geeft inzicht in de verspreiding van beroepsaandoeningen over sectoren en beroepsgroepen. Gebruik het rapport als instrument om verborgen risico’s in uw organisatie te signaleren.

Het NCvB publiceert de cijfers over beroepsziekten ieder jaar. Elke bedrijfsarts die vermoedt dat er sprake is van een beroepsziekte, is verplicht om dat te melden bij het NCvB (tool). De rapportage met kerncijfers van NCvB (2015) (pdf) geeft een overzicht van alle in 2014 gemelde beroepsziekten. Daarnaast treft u een analyse aan van de verspreiding van zulke beroepsziekten over sectoren en beroepsgroepen, inclusief signalering van trends en nieuwe werkgerelateerde aandoeningen.

Meeste meldingen in categorie psychisch, bewegingsapparaat en gehoor

Psychische aandoeningen, klachten aan het houding- en bewegingsapparaat en gehooraandoeningen werden vorig jaar het meest gemeld. De betrouwbaarheid van deze gegevens is verder toegenomen nu volgens het NCvB zowel het aantal meldingen als het aantal meldende artsen flink is gestegen. In 2014 waren er 8.513 meldingen van beroepsziekten afkomstig van 950 bedrijfsartsen vanuit 109 arbodiensten en van 200 zelfstandigen.

Ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij aanpassing RI&E

Blijkt uit de kerncijfers dat uw organisatie rekening moet houden met risico’s die nog niet in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) staan, dan is het zaak om uw RI&E en plan van aanpak te laten aanpassen. Pak de cijfers er eens bij en bespreek met uw arbocollega’s of u bepaalde onderdelen van de RI&E opnieuw onder de loep moet nemen. Is dat het geval, dan kunt u oplossingen voor risico’s terugvinden in de arbocatalogus (tools) van uw eigen of een vergelijkbare branche. Let op: voor het wijzigen van de RI&E en het bijbehorende plan van aanpak moet de bestuurder een instemmingsverzoek (tool) indienen bij de OR op basis van artikel 27 WOR.