In 2023 tegemoetkoming voor slachtoffers beroepsziekten

30 juni 2022 | Door redactie

Slachtoffers van een beroepsziekte door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk krijgen met ingang van volgend jaar een eenmalige financiële tegemoetkoming. Aanvankelijk geldt dit voor drie beroepsziektes, maar de lijst wordt gaandeweg uitgebreid.

Op 1 januari 2023 treedt de regeling Tegemoetkoming Slachtoffers Beroepsziekten in werking. Eind vorig jaar, toen de tegemoetkomingsregeling ter internetconsultatie lag, was het nog de bedoeling dat de regeling op 1 juli 2022 zou ingaan. Dat is dus met een half jaar verschoven naar 1 januari 2023.  De Tegemoetkoming Slachtoffers Beroepsziekten (TSB) is voorlopig alleen beschikbaar voor slachtoffers van drie beroepsziekten: longkanker door asbest, allergische astma en schildersziekte (CSE). De komende jaren zal de lijst worden uitgebreid met andere beroepsziekten. De regeling is nodig omdat slachtoffers van een beroepsziekte vaak jarenlang moeten wachten op een schadevergoeding. Voordat ze die kunnen krijgen, moeten ze bewijzen dat ze ziek zijn geworden door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op en tijdens het werk.

Erkenning nodig voor schadevergoeding

In Nederland krijgen naar schatting zo’n 20.000 mensen een beroepsziekte doordat zij op hun werk aan schadelijke stoffen zijn blootgesteld. Het is een schatting, omdat niet alle beroepsziekten officieel worden gemeld door de bedrijfsarts en omdat niet elke beroepsziekte  als zodanig wordt herkend. Om de werkgever aansprakelijk te kunnen stellen en een eventuele schadevergoeding te claimen, is erkenning van de beroepsziekte nodig. Dat is vaak een lang en moeizaam juridisch traject. Het wordt bemoeilijkt doordat een beroepsziekte zich vaak pas jaren na de blootstelling aan de schadelijke stof openbaart. Soms zelfs pas als het slachtoffer met pensioen is. Dat maakt het lastig om aan te tonen dat de ziekte door het werk komt. De Kamerbrief over de inwerkingtreding stoffengerelateerde beroepsziekten is te downloaden als pdf.