Kans op kanker door werk verschilt per land

24 mei 2016 | Door redactie

De kans dat werknemers een arbeidsgerelateerde vorm van kanker krijgen, is niet in elk Europees land even groot. Ook is de bescherming van werknemers tegen dit risico heel verschillend. Nederlandse belangenorganisaties pleiten ervoor de Europese grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen gelijk te trekken.

Elk jaar krijgen tienduizenden werknemers in Europa te maken met arbeidsgerelateerde kanker. De kans op zo’n beroepsziekte verschilt per Europees land en ook de beschermingsniveaus zijn niet in alle lidstaten hetzelfde. Zo kan een werknemer in de ene lidstaat aan meer risico’s worden blootgesteld dan in de andere. De Nederlandse regering roept de Europese commissie daarom op om haast te maken met het vaststellen van 50 bindende Europese grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen. Dit kan 70% van de werknemers in Europa die moeten werken met deze stoffen beter beschermen.

Nu Europese grenswaarde voor 13 kankerverwekkende stoffen

Vakbonden FNV, VNO-NCW en MKB-Nederland steunen dit doel en roepen de sociale partners in alle Europese lidstaten op om dit ook te doen. Op korte termijn krijgen 13 kankerverwekkende stoffen een Europese grenswaarde. Volgens de vakbonden is dit echter onvoldoende. Een grenswaarde voor ten minste 50 stoffen is nodig om het merendeel van de werknemers te beschermen tegen blootstelling aan deze gevaarlijke stoffen.

Lijst met kankerverwekkende stoffen en processen

Werkgevers zijn wettelijk verplicht (tool)  werknemers te beschermen en dit soort risico’s te voorkomen of zo veel mogelijk te beperken. De Nederlandse overheid heeft een lijst met kankerverwekkende stoffen en processen gepubliceerd.