Kerncijfers NCvB reden voor herziening RI&E

25 november 2015 | Door redactie

De rapportage over beroepsziekten in 2014 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) is onlangs online gepubliceerd. U krijgt door deze rapportage meer inzicht in de verspreiding van beroepsziekten. Weet u welke verborgen risico’s zich in uw organisatie bevinden?

Elke bedrijfsarts die vermoedt dat er sprake is van een beroepsziekte, is verplicht om dat te melden bij het NCvB (tool). Ieder jaar publiceert het NCvB de cijfers over beroepsziekten. Die rapportage met kerncijfers van NCvB (2015) (pdf) kan voor uw organisatie waardevol zijn. Er blijkt namelijk niet alleen uit welke beroepsziekten gemeld zijn in 2014, maar ook hoe deze verspreid zijn over sectoren en beroepsgroepen. Het NCvB signaleert verder trends en nieuwe werkgerelateerde aandoeningen (tool).

RI&E aanpassen bij nieuwe risico’s

Blijkt uit de kerncijfers dat uw organisatie rekening moet houden met risico’s die nog niet in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) staan, dan is het zaak om uw RI&E en plan van aanpak aan te passen. Het is dus verstandig om u eens goed in de cijfers te verdiepen en vervolgens te beslissen of er onderdelen van de RI&E zijn die u opnieuw onder de loep moet nemen. Is dat het geval, dan kunt u oplossingen voor deze risico’s terugvinden in de arbocatalogus (tools) van uw eigen of een vergelijkbare branche.

Betrouwbaarheid van gegevens is gestegen

Psychische aandoeningen, klachten aan het houding- en bewegingsapparaat en gehooraandoeningen werden vorig jaar het meest gemeld. De betrouwbaarheid van deze gegevens is verder toegenomen nu volgens het NCvB zowel het aantal meldingen als het aantal meldende artsen flink is gestegen. In 2014 waren er 8.513 meldingen van beroepsziekten afkomstig van 950 bedrijfsartsen vanuit 109 arbodiensten en van 200 zelfstandigen.