Maatregelen voor de preventie van beroepsastma

8 mei 2024 | Door redactie

Ruim een half miljoen mensen in Nederland heeft astma en 70% van hen heeft een baan. Mensen met astma hebben daar ook op hun werk last van. Als astma veroorzaakt is door het werk en de arbeidsomstandigheden, heet het beroepsastma.

Werknemers met astma kunnen daar bij hun werk hinder van ondervinden. Vaak moeten ze chronisch medicatie gebruiken en blootstelling aan irriterende stoffen vermijden. Astma kan ook veroorzaakt worden door stoffen op het werk. Deze vorm van astma is dan een beroepsziekte. Beroepsastma komt vaak voor in de zorg, de broodindustrie, de plastic- en kunststofverwerkende industrie en bij mensen die werken met laboratoriumdieren. Zo kunnen tarwemeel en het schimmelenzym alfa-amylase (dat dient om de gisting te versnellen) bakkersastma veroorzaken. Lassers kunnen beroepsastma ontwikkelen door de stof colofonium die bij het solderen vrijkomt. Ook bij de productie van schuimrubber, plastic, verfproducten en kleefstoffen kunnen werknemers in aanraking komen met stoffen die astma kunnen veroorzaken.

Preventie van beroepsastma

Om beroepsastma te voorkomen, moet de blootstelling aan de stof worden weggenomen. Daarbij moet de werkgever de arbeidshygiënische strategie toepassen en maatregelen nemen in een vaste volgorde. Hij moet eerst kijken of de bron van het gevaar kan worden weggenomen en of werknemers kunnen vermijden met de gevaarlijke stoffen te werken. Als dit onmogelijk is, moet hij zorgen voor maatregelen die de blootstelling beperken. Denk aan betere ventilatie, afzuiging, of technische of organisatorische aanpassingen, zoals werken in een andere ruimte of afwisseling van taken. Daarnaast kunnen goede preventieve maatregelen worden ingezet, zoals het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat zijn bijvoorbeeld beschermende kleding en mondkapjes.