Meer veiligheidsrisico’s op werkplekken met lawaai

In Nederland zijn naar schatting bijna 30.000 mensen slechthorend door het werk. Elk jaar worden 2.500 nieuwe gevallen van lawaaislechthorendheid officieel gemeld en geregistreerd. Schade aan het gehoor is onomkeerbaar. De werkgever moet dus inzetten op preventie.

16 juli 2021 | Door redactie

Niet alleen op bouwplaatsen en in fabrieken, maar ook op andere werkplekken kan geluid kan een risico zijn voor de werknemers. Geluid kan werknemers afleiden van hun werk en zorgen voor concentratieproblemen. Daardoor ontstaan veiligheidsrisico’s. Werknemers horen voertuigen niet naderen of vangen waarschuwingssignalen niet op. Daarnaast kan hard geluid leiden tot hardhorendheid of doofheid als beroepsziekte. Als geluid zorgt voor gehoorbeschadiging, gaat het om schadelijk geluid of lawaai. De werkgever moet dit zo veel mogelijk voorkomen.

Gehoorschade bij werknemers herkennen

Gehoorverlies ontstaat vaak geleidelijk. Daardoor kan het gebeuren dat een werknemer het zelf niet door heeft dat zijn gehoor achteruit gaat. Er zijn wel signalen die daarop kunnen wijzen:

  • Werknemers horen continu een bepaald geluid, zoals een piep of een rinkelend geluid in het oor.
  • Werknemers hebben moeite met het voeren van alledaagse gesprekken. Ze moeten zich heel erg concentreren om de ander te kunnen verstaan in een ruimte met achtergrondgeluid en moeten vaak vragen wat de ander zegt.
  • Werknemers gaan harder praten, ook als dat voor de ander niet nodig is.
  • Geluiden, zoals muziek, kunnen vervormd klinken of dof.

Gehoorverlies werknemer testen

Als geluid een arbeidsrisico is in de organisatie, kan de werkgever zijn werknemers een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) aanbieden. Dat is voor sommige beroepen verplicht. Verder is het goed om voorlichting te geven over de risico’s van werken in een omgeving met lawaai en hard geluid. Ook moeten werknemers voorlichting en instructie krijgen over het gebruik van gehoorbescherming tijdens het werk. Werknemers hebben recht op een preventief bezoek aan de bedrijfsarts als ze twijfelen of hun gehoor achteruit gaat en als ze advies nodig hebben.  Wijs werknemers erop dat ze kosteloos en anoniem een afspraak kunnen maken.