Nieuwe beroepsziekte: koude, blauwe handen

18 maart 2016 | Door redactie

Bedrijfsartsen houden een nieuwe mogelijke beroepsziekte in de gaten. Deze leek eerst alleen voor te komen bij topsporters die bovenhandse bewegingen maken. Maar ook werknemers blijken een risico te lopen op deze aandoening waarbij de vingers koud, bleek of blauw worden.

Bij de nieuwe beroepsziekte komen er kleine bloedpropjes in de slagaderen van de vingers (van de arm die bovenhands wordt gebruikt). Deze bloedpropjes zijn ontstaan in de slagader van de meest gebruikte schouder: de arteria circumflexa humeri posterior (ACHP). Dit kan gebeuren naar aanleiding van frequente en zware bovenhandse arbeid. Er ontstaat een zuurstoftekort in de vingers en daardoor krijgen de werknemers koude, blauwe of bleke handen.

Drie tot vier maanden revalidatie na operatie

Eerst leek de aandoening vooral voor te komen bij bovenhandse sporters, zoals volleyballers, tennissers en honkbalpitchers. Maar de aandoening blijkt ook aan de orde te zijn bij werknemers die veel bovenhands werken, zoals automonteurs en schilders.
Voor behandeling van de aandoening moet het bloedvat operatief worden afgebonden. De ervaring bij sporters is dat zij na zo’n operatie pas na drie tot vier maanden revalidatie weer op hun oude niveau zitten. Krijgen werknemers last van deze symptomen, dan is het dus belangrijk dat ze snel een bezoekje aan de bedrijfsarts brengen.

OR houdt zich bezig met de arbeidsomstandigheden

Ook voor de ondernemingsraad (OR) is het belangrijk om op de hoogte te zijn van voorkomende beroepsziekten in de organisatie. De OR heeft namelijk instemmingsrecht (tools) bij regelingen op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid.