Nieuwe registratierichtlijn voor COPD als beroepsziekte

19 juli 2018 | Door redactie

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) heeft een nieuwe registratierichtlijn uitgebracht voor COPD als beroepsziekte. Roken is de belangrijkste oorzaak van deze longaandoening, maar werknemers kunnen COPD ook oplopen op de werkvloer.

Er is volgens de Arboregeling sprake van een beroepsziekte als een aandoening of ziekte wordt veroorzaakt door ‘een belasting die in hoofdzaak het gevolg is van het werk of de arbeidsomstandigheden’. In de praktijk is het niet altijd duidelijk of de oorzaak van de ziekte voornamelijk ligt in het werk of dat individuele factoren een rol spelen. Daarom heeft het NCvB zogeheten registratierichtlijnen opgesteld. De richtlijnen bieden houvast bij het vaststellen van beroepsziekten, doordat zij duidelijke en praktisch toepasbare criteria bevatten voor het wel of niet melden van een ziekte of aandoening. Die richtlijn (pdf) is er nu dus ook voor COPD. Arbodiensten en bedrijfsartsen zijn verplicht om beroepsziekten te melden (tool) bij het NCvB. 

Bedrijfsarts moet beroepsziekte melden

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is een chronische ziekte waarbij de longen zijn beschadigd. Dat maakt het ademen moeilijk. Onder andere chronische bronchitis valt onder COPD. Roken is de belangrijkste oorzaak van deze ziekte, maar ook schadelijke stoffen, zoals houtstof, lijm en verfdampen kunnen de longen permanent beschadigen. Bij werknemers die veel met deze stoffen werken, kan op den duur werkgerelateerde COPD worden geconstateerd en dan is er sprake van een beroepsziekte. Voor alle beroepsziektes geldt: voorkomen is beter dan genezen. Een werkgever is wettelijk verplicht om een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) aan te bieden aan werknemers. Daarnaast kan hij overwegen een preventief medisch onderzoek (PMO) aan te bieden. De bedrijfsarts kan de anonieme resultaten delen met de werkgever. Dat helpt de werkgever bij het signaleren waar de problemen liggen, zodat hij maatregelen kan nemen.