Online gids voor risico’s van werken met allergenen

23 januari 2018 | Door redactie

Het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen heeft een online versie van de Leidraad Allergenen gepupliceerd. Er is een versie voor arboprofessionals en een voor werkgevers en werknemers over de aanpak van blootstelling aan allergenen op de werkvloer.

In de Leidraad Allergenen staan de gezondheidsrisico’s van inhalatieallergenen voor werknemers.  De Leidraad gaat in op de aanpak van inhaleerbare allergenen op de werkvloer. Er is een versie voor arboprofessionals (pdf) en een versie voor werknemers en werkgevers (pdf). Met tools en praktische tips moet de werkgever aan zijn zorgplicht kunnen voldoen. Beroepsgroepen die te maken hebben met inhalatieallergenen zijn onder andere bakkers, teelers, laboratoriummedewerkers en ziekenhuispersoneel.

Preventie van beroepsallergie en beroepsastma

Werknemers kunnen door blootstelling gezondheidsschade oplopen. Werkgevers zijn verplicht aan preventie te doen en moeten voorkomen dat werknemers een beroepsziekte krijgen door blootstelling aan inhaleerbare allergenen. Blootstelling aan inhalatieallergenen kan beroepsallergie en beroepsastma veroorzaken. De werkgever en arboprofessional moeten risicobeperkende maatregelen nemen volgens de arbeidshygiënische strategie.

Risico blootstelling allergenen in RI&E

De Leidraad Allergenen voor de arboprofessional gaat ook in op de beoordeling van risico’s van blootstelling voor de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en de maatregelen voor het plan van aanpak. Er wordt ingegaan op het herkennen van allergenen en het toetsen van het arbobeleid voor  allergenen. Ook worden instrumenten als het periodiek arbeidsgezondheidskundig (PAGO) en het preventief medisch onderzoek (PMO) besproken. De leidraad bevat ook een lijst van  inhaleerbare allergenen.