Programma Preventie Beroepsziekten in SZW-begroting Prinsjesdag

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid breidt het in 2018 gestarte programma Preventie beroepsziekten uit, blijkt uit de begroting die op Prinsjesdag bekend is gemaakt. Tot nu toe richtte het programma zich op veilig werken met gevaarlijke stoffen. In 2019 is er ook aandacht voor het voorkomen van gezondheidsschade door fysieke belasting tijdens het werk.

21 september 2018 | Door redactie

Niet alleen breidt het programma Preventie beroepsziekten uit, ook betrekt het ministerie van SZW in 2019 werkgevers en brancheorganisaties bij de uitvoering. Bestaande kennis over beroepsziekten moet beter toegankelijk worden en bovendien moet het nadenken over nieuwe ideeën om beroepsziekten te voorkomen worden gestimuleerd. Het ministerie stelt hier € 2 miljoen voor beschikbaar. Daarnaast is in de begroting te lezen dat het kabinet wil dat werknemers die een beroepsziekte hebben opgelopen, sneller en eenvoudiger een schadevergoeding kunnen claimen. Organisaties gespecialiseerd in letselschade zouden claims over beroepsziektes sneller moeten afhandelen.

Preventie vooral nodig in kleine bedrijven

Het voorkomen van beroepsziekten is belangrijk, want uit de Staat van Arbeidsveiligheid 2018 (pdf) blijkt dat hier jaarlijks duizenden mensen aan overlijden. Door de wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2017 (pdf) ligt meer nadruk op preventie. Werkgevers moeten meer aandacht besteden aan de preventie van beroepsziekten, met name in kleine bedrijven. Ook de bedrijfsarts moet actief adviseren over het voorkomen van beroepsziekten. Het ministerie gaat uitzoeken of het mogelijk is om werkgevers te helpen door het uitvoeren van onderdelen van het arbobeleid makkelijker te maken. Hiervoor is een subsidie beschikbaar. In 2019 laat het ministerie van SZW onderzoek uitvoeren naar het effect van de wijzigingen van de Arbowet.