Risico van gehoorschade door lawaai op het werk

Blootstelling aan lawaai op het werk brengt het risico van gehoorschade met zich mee. Een van de klachten waar werknemers mee te maken kunnen krijgen, is lawaaidoofheid. Schade aan het gehoor is onomkeerbaar en de werkgever moet er dus alles aan doen om dit te voorkomen.

5 november 2021 | Door redactie

Werknemers die op het werk worden blootgesteld aan lawaai (artikel) kunnen gehoorbeschadiging oplopen. Dit is onomkeerbaar en dat wil zeggen dat er geen genezing mogelijk is. De schade aan het gehoor kan niet gerepareerd worden. Gehoorschade treedt vaak geleidelijk op; de eerste signalen zijn tijdelijk gehoorverlies en oorsuizingen. Dit laatste wordt ook wel tinnitus genoemd, een gehooraandoening die in elke fase van slechthorendheid kan voorkomen en die veel hinder veroorzaakt. Niet alleen voor de werknemer die er last van heeft: het kan ook de veiligheid op het werk in gevaar brengen. De werkgever moet het risico van werken in lawaai dus serieus nemen en maatregelen nemen om dit te voorkomen.

Risico gehoorschade in kaart brengen

Preventie van gehoorschade begint bij het in kaart brengen of de toegestane grenswaarden voor schadelijk geluid overschreden worden. De risico’s moeten worden vermeld in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en maatregelen in het plan van aanpak. Soms zijn daarvoor geluidmetingen nodig, bijvoorbeeld door een arbeidshygiënist. Volgens artikel 6 van het Arbobesluit moet de werkgever maatregelen bij blootstelling aan een geluidsniveau van 80 dB en hoger. Bij het nemen van maatregelen volgt de werkgever de arbeidshygiënische strategie. Hij moet dus beginnen met het wegnemen van de bron. Pas als dat niet kan mag hij maatregelen nemen van een lager niveau. Bij 85 dB moeten werknemers gehoorbescherming dragen. De werkgever moet zorgen dat de werknemers deze goed gebruiken.

Onveilige situaties door gehoorschade

Lawaai op het werk is een bedreiging van de veiligheid. Aandoeningen zoals slechthorendheid en lawaaidoofheid zijn niet alleen hinderlijk, ze kunnen ook voor onveilige situaties op de werkvloer zorgen. Een werknemer die niet goed hoort, mist veel essentiële informatie, wat zeer onveilige situaties op de werkvloer kan opleveren. Denk aan het niet goed horen van waarschuwingssignalen van achteruitrijdende voertuigen of mondelinge instructies en aanwijzingen van collega’s. Werknemers met tinnitus hebben vaak last van concentratieproblemen, hoofdpijn, snel geïrriteerd zijn en eerder vermoeid zijn. Deze klachten zorgen ervoor dat de werknemer slordiger gaat werken en meer fouten maakt. Ze hebben dus niet alleen invloed op het welzijn van de werknemer, maar ook op de kwaliteit van het werk.