RIVM waarschuwt voor risico infectie mazelenvirus

9 juli 2024 | Door redactie

Het RIVM en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten waarschuwen onbeschermde mensen voor een verhoogd risico op besmetting met het mazelenvirus. Vooral werknemers in de zorg moeten oppassen. In een speciale nieuwsbrief staan details en maatregelen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) waarschuwen voor een verhoogd risico op besmetting met het mazelenvirus gedurende de komende weken. Er zijn relatief veel meldingen van mazelen in Nederland gedaan (105 sinds januari 2024). In Arbo-inf@ct juli 2024 (pdf), een speciale nieuwsbrief voor professionals, staan details en mogelijke maatregelen die werkgevers kunnen nemen. Hierin is te lezen dat de volgende werknemers risico lopen:

  • Werknemers en studenten in de zorg die in contact kunnen komen met mazelenpatiënten. 
  • Werknemers die reizen naar of verblijven in gebieden waar mazelen endemisch zijn. 
  • Werknemers van scholen en kinderdagverblijven, vooral in gebieden met een lage vaccinatiegraad.

Werknemers die besmettelijk zijn voor mazelen vormen een risico. Zij zijn vanaf vier dagen vóór tot en met vier volle dagen na het ontstaan van huiduitslag besmettelijk.

Risico van mazelen opnemen in de RI&E

RIVM en NCvB benadrukken dat er geen sprake is van een mazelenuitbraak. Toch adviseren deze instanties bedrijfsartsen en werkgevers om extra maatregelen te nemen. Mazelen is namelijk extreem besmettelijk; het wordt overgebracht door hoesten en niezen.  Werknemers die besmettelijk zijn, moeten contact vermijden met kwetsbare groepen, zoals onbeschermde zuigelingen en onbeschermde zwangeren. Mazelen is een infectieziekte die valt onder de biologische agentia. De werkgever moet de risico’s opnemen in de RI&E en maatregelen nemen om blootstelling te beperken. Als aanvullende maatregel moet hij vaccinatie aanbieden ter preventie. Ook moet de werkgever de werknemer een periodiek gezondheidskundig onderzoek (PAGO) aanbieden, zowel voor als na de blootstelling.

Bijlagen bij dit bericht