Strijd tegen beroepsziekten thema Week van de RI&E

Van 17 tot en met 21 juni organiseert Steunpunt RI&E voor de vijfde keer de Week van de RI&E. Dit keer staat de strijd tegen beroepsziekten centraal. Per jaar overlijden ruim 4.000 mensen aan de gevolgen van beroepsziekten. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een belangrijk middel om beroepsziekten tegen te gaan.

21 februari 2019 | Door redactie

De RI&E is het centrale document waarin de risico’s voor de gezondheid en de veiligheid van werknemers zijn vastgelegd. Het vormt de basis voor de maatregelen in het plan van aanpak (tool) om de werknemers te beschermen tegen de arbeidsrisico’s. Een direct risico is bijvoorbeeld val- of snijgevaar. Het werk kan echter ook risico’s met zich meebrengen die gevolgen hebben op  de  lange termijn. Zo kan blootstelling aan (gevaarlijke) stoffen zoals chroom-6t leiden tot beroepsziekten. g. In samenwerking met branches, arbodeskundigen, arbodiensten organiseert het Steunpunt RI&E van 17 tot en met 21 juni in het hele land activiteiten in het kader van de RI&E, zoals workshops quickscans en telefonisch advies.

Bijna 6,9 miljoen verzuimdagen per jaar door beroepsziekten

Uit de Arbobalans 2018 blijkt dat bijna 11% van de werknemers een beroepsziekte heeft. Bij 3,2% van de werknemers is deze beroepsziekte in het afgelopen jaar ontstaan. De beroepsziekten die het meest voorkomen zijn aandoeningen van het bewegingsapparaat en psychische aandoeningen. Specifieke beroepsziekten bij werknemers en zelfstandigen die het meest worden genoemd, zijn overspannenheid en burn-out. Werknemers verzuimen in totaal 6,9 miljoen dagen per jaar door een beroepsziekte. De beroepsziekten overspannenheid, burn-out, depressie en lage-rugaandoeningen zorgen voor de meeste verzuimdagen.

Inspectie SZW pakt PSA aan met themaprogramma

Omdat psychosociale arbeidsbelasting (PSA) een belangrijke veroorzaker is van beroepsziekten, heeft Inspectie SZW in haar Jaarplan 2019 een themaprogramma voor PSA aangekondigd. Zij voert actieve inspecties en herinspecties van werkgeversbeleid om PSA voorkomen. Werkgevers moeten PSA als risico opnemen in de RI&E en hier maatregelen tegen treffen. Doen zij dit niet of onvoldoende, dan kan Inspectie SZW hiervoor een boete opleggen.

Bijlagen bij dit bericht

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
E-learning | VideoCollege 12 minuten