SZW start 'Programma beroepsziekten' in 2018

15 december 2016 | Door redactie

Het Ministerie van SZW trapt in 2018 het vierjarige ‘Programma beroepsziekten’ af, dat zich in de eerste twee jaar richt op beroepsziekten veroorzaakt door gevaarlijke stoffen. In de overige twee jaar staan nog nader te bepalen beroepsrisico’s centraal.

Minister Asscher is van mening dat het nog steeds nodig is om aandacht te vragen voor het voorkomen van beroepsziekten, omdat ze nog veel voorkomen. Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) (tools) zal geen rol spelen in het programma, omdat de overheid nu al een campagne voert tegen werkstress Begin dit jaar opperde de minister al om een persoonlijk dossier met het arbeidsverleden in het leven te roepen en zo meer bewustwording te creëren voor beroepsziekten.

Langdurig verzuim werknemers door beroepsziekten

Veel beroepsziekten leiden tot langdurig verzuim, met name psychische aandoeningen (vooral de burn-out en PTSS) en klachten aan het bewegingsapparaat. Dit zijn twee van de meest voorkomende beroepsziekten (e-learning).  Ook gehoorschade door te veel lawaai op de werkvloer komt veelvuldig voor. Door preventieve maatregelen te nemen, kan een werkgever voorkomen dat werknemers beroepsziekten oplopen.