Welke beroepsziekten kwamen het meest voor in 2018?

Vorig jaar zijn er 3.854 meldingen van beroepsziekten geregistreerd. Dat heeft het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) onlangs laten weten. Vooral psychische aandoeningen, zoals overspannenheid en burn-out, komen veel voor.

20 september 2019 | Door redactie

Deze week publiceerde het NCvB het rapport ‘Kerncijfers Beroepsziekten 2019’ (pdf). Hierin is te lezen hoeveel en welke beroepsziekten door bedrijfsartsen zijn geregistreerd in 2018. Bedrijfsartsen zijn wettelijk verplicht om bij constatering van een beroepsziekte een melding te maken bij het NCvB. In vergelijking met 2017 zijn er in 2018 minder beroepsziekten gemeld. Dat wil niet zeggen dat het aantal beroepsziekten is gedaald. Mogelijk hebben bedrijfsartsen minder vaak de moeite genomen om een beroepsziekte door te geven, bijvoorbeeld omdat deze registratie voor bedrijfsartsen geen prioriteit had (ondanks de wettelijke registratieplicht).

Veel psychische aandoeningen in het onderwijs

Psychische beroepsziekten werden in 2018 het meest gemeld. De meldingen hiervan hebben vaak betrekking op werknemers die werkzaam zijn in het onderwijs, de financiële dienstverlening of de IT-branche. Daarnaast vormen aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat een aanzienlijk deel van het totaal aantal meldingen. Dit soort beroepsziekten komen met name veel voor in de sectoren industrie, bouwnijverheid, landbouw, bosbouw en visserij. De top vijf van categorieën beroepsziekten die door bedrijfsartsen zijn geregistreerd, ziet er als volgt uit:

  1. Psychische aandoeningen en gedragsstoornissen - 58,4%
  2. Ziekten van botspierstelsel en bindweefsel - 26,3%
  3. Ziekten van oor en processus mastoideus - 7,2%
  4. Ziekten van zenuwstelsel - 2,5%
  5. Ziekten van huid, subcutis en adnexen - 1,9%

Preventie kan aantal beroepsziekten verlagen

Het NCvB geeft aan dat veel ziektegevallen voorkomen kunnen worden als werkgevers de arbeidsomstandigheden verbeteren. Bij een aantal aandoeningen zou een daling van 25% haalbaar moeten zijn. Daarvoor is het van belang dat werkgevers genoeg aandacht besteden aan preventieve maatregelen op de werkplek. Dit begint bij een zorgvuldige risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Bijlagen bij dit bericht

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
E-learning | VideoCollege 12 minuten
Beroepsziekten
E-learning | VideoCollege 10 minuten