Werkgever moet risico’s nachtwerk aanpakken

17 februari 2017 | Door redactie

Werkgevers moeten de gezondheidsrisico’s die nachtwerk met zich meebrengen serieuzer nemen. Nachtwerkers hebben vaker fysieke klachten en slaapproblemen. Door de juiste maatregelen kan de werkgever de arbeidsbelasting verminderen.

Ongeveer 16% van de Nederlandse werknemers doet zijn werk gedeeltelijk ’s nachts. Werknemers die regelmatig nachtwerk doen, lopen daardoor gezondheidsrisico’s. In de Arbeidstijdenwet (tool) staan weliswaar regels voor nachtwerk, maar dat is niet voldoende. Uit onderzoek blijkt dat nachtwerk kan leiden tot chronische maag-darmklachten, een verstoorde stofwisseling, slaapproblemen en kan leiden tot sneller verouderen. Werkgevers moeten deze arbeidsrisico’s erkennen en opnemen in de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). maatregelen om de risico’s te verminderen moeten vermeld worden in het plan van aanpak.

Voorlichting geven over risico’s van nachtwerk

Het is aan te bevelen nachtwerk zo veel mogelijk te beperken. Als dat niet mogelijk is, zoals in de zorg, moeten maatregelen worden genomen om de risico’s van een beroepsziekte te beperken. Geef deze prioriteit bij de uitvoering. Denk aan de volgende maatregelen:

  • Korte cyclische werkroosters instellen waarin nachtwerk niet meer dan een paar dagen achterelkaar voorkomt;
  • Voorlichting geven over de effecten van nachtwerk op het lichaam en over aanpassing van de leefstijl op het draaien van nachtdiensten;
  • Gezonde voeding op de werkplek aanbieden tijdens de nachtdiensten;
  • Werknemers die beginnen met nachtwerk moeten preventief medisch onderzoek laten ondergaan (PMO);
  • Elk jaar een arbeidsgezondheidskundig onderzoek aanbieden.