Ziekte of aandoening door werk vaker gemeld

17 september 2015 | Door redactie

Het aantal meldingen van beroepsziekten is flink gestegen zo blijkt uit het rapport ‘Kerncijfers Beroepsziekten 2015’. Het aantal bedrijfsartsen dat melding maakte van een beroepsziekte nam toe met meer dan 50%. Het aantal nieuwe gevallen van beroepsziekte blijft gelijk.

Ziekte of aandoening door werk vaker gemeld

Niet alleen het aantal meldende bedrijfsartsen nam toe, ook het aantal meldingen van beroepsziekten steeg. Er kwamen namelijk 30% meer meldingen (tool) binnen in 2014 dan in het jaar daarvoor. Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten/Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid van het Academisch Medisch Centrum hebben deze percentages gepubliceerd in het rapport ‘Kerncijfers Beroepsziekten 2015’ (pdf).

Vaker beroepsziekte bij oudere werknemers

De Inspectie SZW en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben eerder al onderzoek gedaan naar het melden van beroepsziekten. Zij hebben nadrukkelijk aan de bedrijfsartsen doorgegeven dat beroepsziekten verplicht moeten worden gemeld. Uit het rapport blijkt verder dat mannen (59%) iets vaker last hebben van een beroepsziekte dan vrouwen. Ook gaat het vaker om werknemers van 45 jaar en ouder (62%). Bij een beroepsziekte is er meestal sprake van tijdelijke arbeidsongeschiktheid (75%) van de werknemer, maar bij 4% is de arbeidsongeschiktheid blijvend.

Slechthorendheid en burn-out komen vaak voor

De beroepsziekten die het meest voorkomen zijn: slechthorendheid door lawaai (tool), overspannenheid en burn-out en aandoeningen aan de schouder en de bovenarm. Van de economische sectoren komen beroepsziektes in de bouwnijverheid, vervoer en opslag, financiën, onderwijs, en openbaar bestuur en defensie het meest voor.