Arbobeleid voor het voorkomen van beroepsziekten

Checklist

PDF 206.58 kb

06-08-2019

Download deze tool
Volgens de wettelijk opgelegde zorgplicht moet elke organisatie goed voor het personeel zorgen door onder meer risico’s in kaart te brengen en te verminderen en veiligheidsmaatregelen te treffen. U bent verplicht om een goed arbeidsomstandighedenbeleid te voeren. U kunt er altijd door de rechter op worden gecontroleerd of u aan uw zorgplicht heeft voldaan, als een beroepsziekte daar bijvoorbeeld aanleiding toe geeft. De belangrijkste zaken waarop u in uw arbobeleid moet letten om beroepsziekten te voorkomen, vindt u daarom in deze checklist.