Het preventief medisch onderzoek in vijf fasen

Stappenplan

PDF 303.89 kb

publicatiedatum 08-08-2019

Download deze tool
Goed arbobeleid is gericht op de veiligheid en gezondheid van elke werknemer. Werkgevers zijn verplicht om werknemers een vorm van preventief onderzoek aan te bieden. Door de beroepsvereniging van bedrijfsartsen is hiervoor het preventief medisch onderzoek (PMO) ontwikkeld. Eén van de kerndoelen is de preventie van beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen. Deze tool laat stap voor stap zien uit welke fasen zo’n PMO bestaat en welke acties daarin ondernomen moeten worden.