Beroepsziekte

Bij beroepsziekten kan er sprake zijn van een direct verband met het werk, zoals kanker door asbest en slechthorendheid door overmatig lawaai. Ook zijn er psychische beroepsziektes, zoals een depressie door pesten op het werk. 

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) gebruikt een ruime definitie voor beroepsziekte, die lijkt op de definitie in de Arbowet. Het NCvB spreekt van een beroepsziekte als er een klinisch waarneembare aandoening is die in overwegende mate door werk of arbeidsomstandigheden is veroorzaakt. De juridische definitie is nauwer – die spreekt van het bewijs van een beroepsziekte als er een rechtstreeks verband is tussen een aandoening en blootstelling aan risico’s die de gezondheid kunnen schaden. 

De preventie van beroepsziekten is zeer belangrijk. Een bedrijfsarts kan bijvoorbeeld ingeschakeld worden om de gezondheidsrisico’s in kaart te brengen en tegen te gaan.

Nieuws

RIVM waarschuwt voor risico infectie mazelenvirus

09-07-2024

Het RIVM en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten waarschuwen onbeschermde mensen voor een verhoogd risico op besmetting met het mazel...

Europees actieplan ter preventie van kanker door werk

04-07-2024

Jaarlijks sterven er in de Europese Unie meer dan 100.000 mensen aan werkgerelateerde kanker. Reden om het EU-actieplan Roadmap on Carcinoge...

Wijzigingen regels gevaarlijke stoffen in Arbobesluit

30-05-2024

De regels in het Arbobesluit over bescherming van werknemers tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen zijn op een aantal punten gewijzigd...

Maatregelen voor de preventie van beroepsastma

08-05-2024

Ruim een half miljoen mensen in Nederland heeft astma en 70% van hen heeft een baan. Mensen met astma hebben daar ook op hun werk last van....