Beroepsziekte

Bij beroepsziekten kan er sprake zijn van een direct verband met het werk, zoals kanker door asbest en slechthorendheid door overmatig lawaai. Ook zijn er psychische beroepsziektes, zoals een depressie door pesten op het werk. Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) gebruikt een ruime definitie voor beroepsziekte, die lijkt op de definitie in de Arbowet. Het NCvB spreekt van een beroepsziekte als er een klinisch waarneembare aandoening is die in overwegende mate door werk of arbeidsomstandigheden is veroorzaakt. De juridische definitie is een stuk enger; die spreekt van het bewijs van een beroepsziekte als er een rechtstreeks verband is tussen een aandoening en blootstelling aan risico’s die de gezondheid kunnen schaden. 
De preventie van beroepsziekten is zeer belangrijk. Een bedrijfsarts kan bijvoorbeeld ingeschakeld worden om de gezondheidsrisico’s in kaart te brengen en tegen te gaan.

Uitgelicht

Arbobeleid voor het voorkomen van beroepsziekten

Volgens de wettelijk opgelegde zorgplicht moet elke organisatie goed voor het personeel zorgen door onder meer risico’s in kaart te...

Checklist
PDF bestand
Publicatiedatum: 06-08-2019

Schadeafhandeling beroepsziekte wordt makkelijker

Staatssecretaris Van Ark van SZW stelt een commissie in om schadeafhandeling bij beroepsziekten, zoals veroorzaakt door Chroom-6, gemakkelijker...

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 07-03-2019

De verschillende definities van een beroepsziekte

Een zieke werknemer kan leiden aan een beroepsziekte als er een verband bestaat tussen ziekte en uitgevoerde werkzaamheden. Zo kan...

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 24-11-2016

Beroepsziekten

Bij beroepsziekten bestaat er een duidelijk verband tussen een ziekte of aandoening en het werk of de arbeidsomstandigheden. Tijdens...

E-learning
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 24-11-2016

 

Tools

Infographics

Beroepsziekten in beeld

Beroepsziekte Publicatiedatum 30-07-2019

Een beroepsziekte is 'een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden'. In 2016...

E-learning

Beroepsziekten
Videocollege
10 minuten
24-11-2016
Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
Videocollege
12 minuten
16-09-2016

Vraag en antwoord

Kan de werkgever sancties opleggen als een werknemer de veiligheidsinstructies niet opvolgt?
Op grond van artikel 7:660 BW is de werknemer verplicht zich te houden aan instructies voor het verrichten van arbeid. Om veiligheid te kunnen waarborgen en arbeidsongevallen en beroepsziekten te kunnen voorkomen, is de werkgever verplicht instructies te geven en op de naleving hiervan... Lees het hele antwoord