Beroepsziekte

Bij beroepsziekten kan er sprake zijn van een direct verband met het werk, zoals kanker door asbest en slechthorendheid door overmatig lawaai. Ook zijn er psychische beroepsziektes, zoals een depressie door pesten op het werk. Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) gebruikt een ruime definitie voor beroepsziekte, die lijkt op de definitie in de Arbowet. Het NCvB spreekt van een beroepsziekte als er een klinisch waarneembare aandoening is die in overwegende mate door werk of arbeidsomstandigheden is veroorzaakt. De juridische definitie is een stuk enger; die spreekt van het bewijs van een beroepsziekte als er een rechtstreeks verband is tussen een aandoening en blootstelling aan risico’s die de gezondheid kunnen schaden. 
De preventie van beroepsziekten is zeer belangrijk. Een bedrijfsarts kan bijvoorbeeld ingeschakeld worden om de gezondheidsrisico’s in kaart te brengen en tegen te gaan.

Uitgelicht

Arbobeleid voor het voorkomen van beroepsziekten

Volgens de wettelijk opgelegde zorgplicht moet elke organisatie goed voor het personeel zorgen door onder meer risico’s in kaart te...

Checklist
PDF bestand
Publicatiedatum: 06-08-2019

Schadeafhandeling beroepsziekte wordt makkelijker

Staatssecretaris Van Ark van SZW stelt een commissie in om schadeafhandeling bij beroepsziekten, zoals veroorzaakt door Chroom-6, gemakkelijker...

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 07-03-2019

De verschillende definities van een beroepsziekte

Een zieke werknemer kan leiden aan een beroepsziekte als er een verband bestaat tussen ziekte en uitgevoerde werkzaamheden. Zo kan...

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 24-11-2016

Beroepsziekten

Bij beroepsziekten bestaat er een duidelijk verband tussen een ziekte of aandoening en het werk of de arbeidsomstandigheden. Tijdens...

E-learning
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 24-11-2020

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Opsporen en melden van beroepsziekten helpt bij preventie

Beroepsziekte 4 minuten | 01-11-2021

In Nederland krijgen naar schatting jaarlijks zo’n 20.000 werknemers een beroepsziekte. Zij worden ziek van het werk dat ze doen. Naar schat...

Beroepsziekte op de agenda: de rol van deskundigen

Beroepsziekte 4 minuten | 17-06-2021

Het tweede deel van het rapport Beroepsziekten in beeld zoomt in op de rol van deskundigen bij de preventie van beroepsziekten. Hoe kunnen d...

Beroepsziekte op de agenda: een doelmatige aanpak van beroepsziekten

Beroepsziekte 4 minuten | 10-05-2021

Jaarlijks komen door een arbeidsongeval tussen de 50 en 70 werknemers om het leven. Voor beroepsziekten ligt dat aantal hoger: rond de 4.000...

Infographics

Beroepsziekten in beeld

Beroepsziekte Publicatiedatum 30-07-2019

Een beroepsziekte is 'een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden'. In 2016...

E-learning

Beroepsziekten
Videocollege
10 minuten
24-11-2020
Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
Videocollege
12 minuten
16-09-2020

Vraag en antwoord

Welke rol speelt de ondernemingsraad bij gevaarlijke stoffen?
Het is één van de speciale taken van uw OR om te bevorderen dat uw werkgever zich aan alle veiligheidsvoorschriften houdt (artikel 28, lid 1 WOR). Deze speciale taak als ‘waakhond’ van de veiligheid van werknemers, vraagt om een actieve rol van uw OR.... Lees het hele antwoord