Beroepsziekte

Bij beroepsziekten kan er sprake zijn van een direct verband met het werk, zoals kanker door asbest en slechthorendheid door overmatig lawaai. Ook zijn er psychische beroepsziektes, zoals een depressie door pesten op het werk. 

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) gebruikt een ruime definitie voor beroepsziekte, die lijkt op de definitie in de Arbowet. Het NCvB spreekt van een beroepsziekte als er een klinisch waarneembare aandoening is die in overwegende mate door werk of arbeidsomstandigheden is veroorzaakt. De juridische definitie is een stuk enger; die spreekt van het bewijs van een beroepsziekte als er een rechtstreeks verband is tussen een aandoening en blootstelling aan risico’s die de gezondheid kunnen schaden. 

De preventie van beroepsziekten is zeer belangrijk. Een bedrijfsarts kan bijvoorbeeld ingeschakeld worden om de gezondheidsrisico’s in kaart te brengen en tegen te gaan.

Nieuws

Voorkom beroepsziekte met preventie en de RI&E

23-08-2023

De werkgever heeft twee belangrijke instrumenten om beroepsziekten tegen te gaan. De risico-inventarisatie & -evaluatie en het bijbehorende...

Europabreed nog steeds grote risico's in sommige beroepen

01-08-2023

Er is een Europees rapport verschenen waarin de beroepen zijn geïnventariseerd die aan de grootste risico’s blootstaan. De resultaten zijn g...

Preventie werkgerelateerde kanker in Europees verband

27-06-2023

Kanker is doodsoorzaak nummer één als het gaat om werkgerelateerde sterfgevallen in de Europese Unie. Omdat werknemers in alle landen dezelf...

Beroepslongziekten niet altijd direct zichtbaar

15-06-2023

Werknemers die longklachten hebben, staan er vaak niet bij stil dat hun klachten werkgerelateerd kunnen zijn. Ook behandelaars leggen die li...