Aansprakelijkheidsverzekering erg verstandig

9 september 2010 | Door redactie

U kunt als bestuurder in sommige situaties persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor schade die uw organisatie óf derden lijden als gevolg van nalatig of verwijtbaar handelen. Dit kan ook als u niet zelf nalatig bent geweest, maar één van uw medebestuurders in de fout is gegaan. Het is daarom verstandig om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering geeft een andere dekking dan de algemene aansprakelijkheidsverzekering. Deze biedt namelijk alleen dekking tegen claims van derden op basis van wettelijke of contractuele aansprakelijkheid. Om uzelf persoonlijke dekking te verschaffen, moet u een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering nemen, ook wel een BCA-verzekering genoemd. Alhoewel het een persoonlijke verzekering is, moet niet ú de verzekering afsluiten maar uw organisatie. Alle bestuursleden zijn dan de verzekerden en uw organisatie is de verzekeringnemer.

Eisen van de BCA-verzekering

Er zijn wel een aantal eisen om in aanmerking te komen voor een BCA-verzekering. Zo moeten alle bestuurders en commissarissen deelnemen. Ook moet u het jaarverslag van uw organisatie aan de verzekeraar sturen. Wijzigingen in uw organisatie zoals uitbereiding of inkrimping van activiteiten of een statutenwijziging, moeten altijd gemeld worden aan de verzekeraar.

Wat dekt de BCA-verzekering?

Bent u of één van uw medebestuurders nalatig ten opzichte van derden, dan dekt de verzekering de schade van derden. Er zijn verschillende verzekeringen. Sommige daarvan dekken ook de schade die uw organisatie lijdt, maar de verzekeraar onderzoekt in zo'n situatie de zaak zorgvuldig zodat fraude voorkomen wordt. De kosten van juridisch advies en de kosten van een eventuele procedure worden ook vergoed.
Wilt u weten wat een BCA-verzekering niet dekt, op welke variabelen een dergelijke verzekering is gebaseerd of wilt u gewoon meer informatie, lees dan Bestuur Rendement 2010-05, pagina 12.