Belastingdienst moet met bewijs komen

20 juni 2012 | Door redactie

Stelt de Belastingdienst u aansprakelijk voor een te late betaling, dan zal hij dat ook moeten bewijzen. Uit een recent arrest van de Hoge Raad blijkt dat de Belastingdienst u weliswaar aansprakelijk kan stellen, maar dat dan ook moet kunnen aantonen.

De fiscus kan u als bestuurder aansprakelijk stellen als uw bv te laat is met het betalen van de loonheffingen en de BTW. Daarnaast kan hij u aansprakelijk stellen voor de invorderingsrente en -kosten. Dit overkwam een bv, omdat zij over 1999 de loonheffingen en BTW niet op tijd had betaald. Daarop stelde de fiscus de bestuurder aansprakelijk vanwege onbehoorlijk bestuur. De bestuurder ging naar de rechter, maar die stelde dat de fiscus gelijk had. Ook het gerechtshof was het met hem eens. Pas in cassatie werd duidelijk dat de fiscus niet zomaar een bestuurder aansprakelijk kan stellen.

Bestuurder hoeft niets aannemelijk te maken

De Hoge Raad was het er niet mee eens dat de rechters de bestuurder aansprakelijk hadden gesteld, omdat hij niet aannemelijk hadden kunnen maken dat de bv op het moment van betalen van de aangifte over onvoldoende financiële middelen beschikte. Volgens de Hoge Raad was het ook niet aan de bv om dit aannemelijk te maken, maar moest de Belastingdienst aantonen dat de bestuurder daadwerkelijk verantwoordelijk was. Een ander gerechtshof zal nu opnieuw beoordelen of de inspecteur terecht het bedrag heeft verhoogd met de invorderingsrente en -kosten.
Hoge Raad, 8 juni 2012, LJN: BW7714