Bestuurder op non-actief is niet aansprakelijk

29 juni 2012 | Door redactie

Mocht u als bestuurder op non-actief zijn gesteld, dan bestaat de mogelijkheid dat u niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schulden. Bent u een bestuurder van een firma, dan moet u zich in dat geval wenden tot de disculpatiemogelijkheid in de Invorderingswet en aannemelijk maken waarom de schuld u niet verwijtbaar is.

Een bestuurder had samen met zijn medevennoot een vennootschap onder firma (VOF) opgezet. Na een conflict werd hij (als natuurlijk persoon) op non-actief gezet door zijn medevennoot (een bv). Toen hij aansprakelijk werd gesteld voor het niet betalen van naheffingsaanslagen loonheffing, maakte hij gebruik van de disculpatiemogelijkheid. De bestuurder overtuigde de rechter ervan dat hij, vanwege het feit dat hij op non-actief was gesteld, niet aansprakelijk kon zijn. Het was voor hem namelijk onmogelijk zich bezig te houden met de firma en haar administratie. Volgens de rechter kon hij daardoor inderdaad niet aangesproken worden op de fiscale verplichtingen van de firma. Hij functioneerde immers niet meer als bestuurder. Daarom was hij ook niet aan te spreken op het niet-melden van de betalingsonmacht.

Betalingsonmacht op tijd melden

Normaal gesproken moet u als bestuurder van een bv binnen twee weken na de uiterste betaaldatum melding doen van een betalingsonmacht, anders kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld vanwege onbehoorlijk bestuur. Als u in het Handelsregister staat ingeschreven als bestuurder, wordt u aangesproken als u geen melding van betalingsonmacht heeft gedaan. U moet dan aannemelijk maken waarom dit onterecht zou zijn. 
Rechtbank Breda, 4 april 2012, LJN: BW8704