Betalingsonmacht melden kan na aanmaning

19 oktober 2011 | Door redactie

Ook na een aanmaning voor het betalen van belastingen en premies heeft u nog veertien dagen de tijd om uw betalingsonmacht aan de Belastingdienst door te geven. Het kan namelijk zijn dat u op het moment van de naheffingsaanslag wel uw belastingen en premies zou kunnen betalen. Uit een arrest van de Hoge Raad blijkt dat u ook bij een tijdige melding na een aanmaning niet aansprakelijk gesteld kunt worden.

Als u uw (loon)belastingen en premies niet kunt betalen, moet u dit binnen twee weken na de uiterste betaaldatum schriftelijk melden bij de Belastingdienst. Dit doet u via het formulier ‘Melding van betalingsonmacht bij belastingen en premies’ (pdf) of per brief. Betaalt u niet of bent u te laat met het melden van uw betalingsonmacht, dan kan de ontvanger – de fiscus in dit geval – u aansprakelijk stellen op grond van de zogenoemde bestuurdersaansprakelijkheid (pdf)

Wettelijke termijn geldt voor elke betaaldatum

In de zaak voor de Hoge Raad stond een bv centraal die geen loonbelasting en omzetbelasting had afgedragen. Hierop ontving de bv een naheffingsaanslag, maar pas na een aanmaning meldde de bestuurder dat hij niet kon betalen. Volgens de fiscus kwam de melding van zijn betalingsonmacht te laat, waarop de bestuurder aansprakelijk werd gesteld. Volgens de Hoge Raad was dit niet terecht, omdat de bv op het moment van de naheffingsaanslag wel kon voldoen aan zijn betalingsverplichting. Een melding was dan niet logisch geweest. Pas bij de aanmaning kon de bv niet betalen. De wettelijke termijn voor het melden van een betalingsonmacht is binnen veertien dagen na de uiterste betaaldatum en dat geldt dus ook voor een aanmaning. De Hoge Raad vond de bestuurder daarom niet aansprakelijk voor het niet betalen van zijn belastingen.
Hoge Raad, 12 augustus 2011, LJN: BR4865