De KvK wil jaarrekening over 2009 hebben

Als het boekjaar van uw onderneming gelijk loopt aan het kalenderjaar, vergeet dan niet om de jaarrekening over 2009 op tijd te deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK)! Had u de jaarrekening netjes op tijd opgemaakt vóór 1 juni, dan moet deze uiterlijk 31 juli zijn vastgesteld en acht dagen later bij de KvK liggen. Tenminste, als uw onderneming publicatieplichtig is.

22 juli 2010 | Door redactie

Zoals u ook in het bericht ‘Vergeet uw jaarrekening 2008 niet te deponeren!' kon lezen, moet u de jaarrekening van uw onderneming ieder jaar op tijd deponeren bij de KvK. Doet u dat niet, dan riskeert u een forse boete. U moet de jaarrekening opmaken binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behalve als u hiervoor uitstel heeft gekregen. De jaarrekening moet binnen die termijn zonodig voorzien zijn van een goedkeurende accountantsverklaring. Daarna heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) twee maanden de tijd om de cijfers vast te stellen. Zodra dit is gebeurd moet u de vastgestelde jaarrekening binnen acht dagen bij de KvK deponeren. Een heel geregel dus in de vakantieperiode!

Bewijsmateriaal verzamelen

Deponeert u de jaarrekening niet – of te laat – bij de KvK, dan neemt u daarmee grote risico's. Naast een vette boete, riskeert u hiermee bestuurdersaansprakelijkheid voor de directie van uw onderneming. Ook als u de jaarrekening wel op tijd laat publiceren, moet u zorgen dat u dit kunt bewijzen. Bij een elektronische aangifte krijgt u automatisch een ontvangstbevestiging, maar als u de jaarrekening persoonlijk afgeeft moet u hierom vragen. Dit kan door een kopie van het gedeponeerde document door de ontvanger bij de KvK te laten ondertekenen en te laten voorzien van een stempel.