Dga toch aansprakelijk ondanks bijstortingen

6 december 2016 | Door redactie

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) komt niet onder de bestuurdersaansprakelijkheid voor belastingschulden van zijn bv uit door een paar ontoereikende bijstortingen te doen. Dit ondervond een dga onlangs voor Gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

In deze zaak was de dga van een failliete bv door de fiscus aansprakelijk gesteld (tool) voor de onbetaald gebleven BTW. De inspecteur stelde dat er sprake was van onbehoorlijk bestuur. De dga bestreed dit: toen de bv in zwaar weer verkeerde, zou hij verschillende bijstortingen hebben gedaan om de bv boven water te houden. Volgens de dga toonde dit aan dat hij alles wat in zijn macht was had gedaan om zijn bv te redden. Het was dan ook onredelijk om de belastingschuld op hem te verhalen wegens onbehoorlijk bestuur (tool).

Ervaren bestuurder had beter moeten weten

De inspecteur toonde voor de rechter echter aan dat het helemaal niet om bijstortingen van de dga ging. De dga had weliswaar geld gestort op de rekening van zijn bv, maar het ging feitelijk om een verrekening van een schuld die de dga nog had bij zijn bv. Ook kwamen andere stortingen niet van de dga zelf, maar eigenlijk van derden. Daar kwam nog bij dat de dga bewust te weinig BTW (tools) had aangegeven en betaald. Een beroep op softwareproblemen hielp hem niet. Als bestuurder was de dga ervaren genoeg om te kunnen weten dat zijn bv te weinig BTW had betaald. Het verwijt van onbehoorlijk bestuur was dus terecht.
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 8 juli 2016, ECLI (verkort): 2734