Fiscus bewust achterstellen is onbehoorlijk

22 maart 2013 | Door redactie

Als u een melding doet van betalingsonmacht bij de Belastingdienst en de inspecteur vermoedt dat deze onmacht te wijten is aan onbehoorlijk bestuur, kan de fiscus de bestuurder van uw onderneming aansprakelijk stellen. Dat speelde ook in een recente rechtszaak voor het gerechtshof in Arnhem.

Het is verplicht om een melding betalingsonmacht bij de Belastingdienst te doen als u verwacht dat uw onderneming in de nabije toekomst problemen zal krijgen met de betaling van belastingen. Blijft zo’n melding achterwege, dan kan de fiscus de bestuurder hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de schulden. Dat kan ook als de inspecteur van mening is dat de belastingschulden te wijten zijn aan onbehoorlijk bestuur.

Selectieve betalingen aan crediteuren

In deze zaak meldde een bestuurder in september 2007 betalingsonmacht voor de verschuldigde loonbelasting en BTW. De inspecteur ontdekte echter dat de openstaande schuld aan andere crediteuren tussen oktober 2007 en november 2008 daalde van zo’n € 238.000 tot ongeveer € 30.000. Extra opvallend was dat zich tussen deze crediteuren enkele gelieerde familieondernemingen bevonden. In de tussentijd liepen de belastingschulden gewoon op.

Bestuurder persoonlijk aansprakelijk

De bestuurder voerde onder meer aan dat hij deze crediteuren wel moest betalen om zijn onderneming te continueren. De raadsheren van het gerechtshof oordeelden echter dat de man bewust schulden aan de Belastingdienst niet betaalde, terwijl hij dat bij overige crediteuren wel deed. De inspecteur kreeg gelijk en mocht de bestuurder vanwege kennelijk onbehoorlijk bestuur persoonlijk aansprakelijk stellen voor de niet-betaalde belastingschulden van de onderneming. 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 26 februari 2013, LJN: BZ3580