Geen aansprakelijkheid zonder opzet

30 mei 2014 | Door redactie

De Belastingdienst kan u als bestuurder aansprakelijk stellen voor de openstaande belastingschulden als er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Hiervoor moet er wel sprake zijn van opzet of grove schuld. In een recente rechtszaak bij Rechtbank Gelderland kon de inspecteur dat onvoldoende bewijzen. De aansprakelijkheid was daardoor niet terecht.

Kan uw bv de belastingschuld niet betalen, dan moet u dit als bestuurder melden aan de Belastingdienst. Gebeurt dit op een juiste manier, dan bent u alleen aansprakelijk als het niet betalen van de belastingschuld het gevolg is van aan u te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur. Daarvan is sprake bij opzet of grove schuld.

Fiscus stelde dga aansprakelijk

In deze rechtszaak draaide het om een failliete bv die onder andere handelde in brandstof voor schepen. Na een boekenonderzoek constateerde de inspecteur dat er een groot gat zat tussen de geadministreerde hoeveelheid brandstof en de werkelijke hoeveelheid geleverde brandstof. Volgens de inspecteur had de bv hierdoor veel te weinig accijnzen betaald. Hij stelde de directeur-grootaandeelhouder (dga) hiervoor aansprakelijk. Dit alles leidde tot een flinke strop voor de dga: de fiscus stelde de dga aansprakelijk voor € 308.922,11. De dga was het hier niet mee eens en stapte naar de rechter.

Administratie wat slordig ingestoken

De rechter oordeelde dat de dga niet aansprakelijk gehouden kon worden voor de openstaande belastingschuld. Er was namelijk geen sprake van opzet of grove schuld. Tijdens de zitting had de dga aangetoond dat de administratie voor een buitenstaander misschien wat onduidelijk was, maar dit was volgens hem vooral te wijten aan de beperkingen van het programma dat hij hiervoor gebruikte. In dat programma werd de inkoop van de brandstof alleen in bedragen vastgelegd, en niet in hoeveelheden. Bovendien kon hij bij de zitting verschillende documenten overleggen die duidelijkheid verschaften over de hoeveelheden olie. De inspecteur had deze documenten echter niet meegenomen in zijn boekenonderzoek. Volgens de rechter kwam dit door onvoldoende kennis van het systeem. De administratie was dus misschien wat slordig ingestoken, maar volgens de rechter had de inspecteur niet aannemelijk gemaakt dat er sprake was van opzet of grove schuld.
Rechtbank Gelderland, 13 mei 2014, ECLI (verkort): 2982