Hof ziet niets in 'vergeetrecht' bestuurder

Zoekmachines kennen inmiddels een ‘vergeetrecht’, ofwel het recht om vervelende informatie uit de machine te laten verwijderen. Maar voor informatie van organisaties en bestuurders in handelsregisters geldt zo’n vergeetrecht in principe niet, oordeelt het Europese Hof van Justitie.

21 maart 2017 | Door redactie

In deze zaak draaide het om een Italiaanse projectontwikkelaar, die graag wat gegevens zag verdwijnen uit het handelsregister. Daaruit bleek namelijk dat hij eerder bestuurder was van een vennootschap die in 1992 op de fles was gegaan. Inmiddels probeerde hij een nieuw woningcomplex aan de man te brengen, maar door de informatie over het faillissement (tools) in het register waren de kopers niet zo happig.

Gegevens belangrijk in economisch verkeer

De plaatselijke kamer van koophandel weigerde echter de gegevens te schrappen, en daarop stapte de projectontwikkelaar naar de rechter. De Italiaanse rechter legde de zaak weer voor aan het Europese Hof.
Het hof ziet in principe geen reden voor een vergeetrecht voor bestuurders en directeuren van vennootschappen. De rechters wijzen erop dat de gegevens in dit register – zoals het Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel – belangrijk zijn voor het economisch verkeer in de Europese Unie. Personen of organisaties die zaken willen doen met een vennootschap, kunnen zo essentiële informatie te weten komen. Bijvoorbeeld welke bestuurders (tools) tekenbevoegd zijn.

Rechtszekerheid weegt zwaarder dan privacy

Dit belang van openbare gegevens en de rechtszekerheid voor personen die zaken willen doen, laat het hof zwaarder wegen dan de eventuele inbreuk op het privéleven van de bestuurders. Er hoeft namelijk maar een beperkt aantal gegevens in het register terug te komen, aldus het hof.
Dat neemt niet weg dat er in sommige gevallen een zwaarwegende reden kan zijn om de gegevens uit het register te schrappen of ze af te schermen, aldus het hof. De Italiaanse rechter mag dan ook onderzoeken of iemand op basis van Italiaanse wetten een ‘vergeetverzoek’ in mag dienen. En als dat zo is, dan is het aan de nationale rechter om te beoordelen of er een zwaarwegende en gerechtvaardigde reden is om de gegevens te schrappen. Maar het hof geeft wel alvast mee dat het niet verkocht krijgen van woningen géén zwaarwegende reden is.
Europees Hof van Justitie, 9 maart 2017, ECLI (verkort): 197